Kooli auvilistlase Roman Toi mälestuskontsert

18.09.2018

 30. septembril kell 16.00 toimub Kaarli kirikus Jakob Westholmi Gümnaasiumi auvilistlase ja kooli laulu muusika autori Roman Toi mälestuskontsert. Esinevad solistid ja koorid. Kontsert on tasuta.

 

 

 

Jakob Westholmi Gümnaasium on kiusamisvaba kool

13.09.2018

Jakob Westholmi Gümnaasiumis rakendatakse alates 2018/2019 õppeaastast KiVa programmi!

 

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi poolt tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

 

Programm:

     aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;

     sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;

     on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;

     haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;

     ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

 

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

 

Selleks:

     viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt;

     uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;

     levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;

     tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;

     kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele).

 

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

 

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

     Janne Kütt, janne.kytt@westholm.ee

     Annika Tooma, psyhholoog@westholm.ee

     Nele-Maris Uibokand, nelemaris.uibokand@westholm.ee

     Kersti Uudelt, luise@westholm.ee

 

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

     www.kiusamisvaba.ee

 

     https://www.facebook.com/kiusamisvabakool

 


 

 

Lastevanemate üldkoosolekud

05.09.2018

12. septembril Kevade 8 aulas (Vab-XII klassid)

17.00 Daily pakub sööklas lastevanematele proovida koolitoitu. Söökla juhataja ning kooli majandusjuhataja tutvustavad söökla töökorraldust ning vastavad võimalikele toitlustamisega seotud küsimustele (sööklas).

17.00 Koolivormi laat Kevade koolimaja I korrusel. Võimalus vahetada, ära anda väikseks jäänud koolivormi. Kohal RK Teeninduse OÜ uute koolivormi toodetega. Müük sularahas. 

18.00 Direktor ja hoolekogu esimees annavad ülevaate kooli ning hoolekogu tegevusest ja plaanidest. Õppealajuhataja annab õppeedukusest ja kooli õppetöö korraldusest lühiülevaate. Lastevanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse. Lastevanemate üldkoosolekut juhatab kooli direktor Rando Kuustik. Üldkoosoleku orienteeruv lõpp on kell 19:00 Juhtkonna liikmed ja kooli spetsialistid ning partnerid viibivad kuni 15 minutit peale üldkoosolekut aulas, et vastata individuaalselt lastevanemate võimalikele küsimustele. Peale lastevanemate üldkoosolekut jätkuvad koosolekud klassides. 

13. septembril Luise 38 koolimajas (I-Vc)

17.00 Koolivormi laat Luise koolimaja I korrusel. Võimalus vahetada, ära anda väikseks jäänud koolivormi. Kohal RK Teeninduse OÜ uute koolivormi toodetega. Müük sularahas.

17.30 Võimalik kohtuda koolisöökla juhataja ja kooli majandusjuhatajaga. Küsimused võib saata majandus@westholm.ee

18.00 Direktor ja hoolekogu esimees annavad ülevaate kooli ning hoolekogu tegevusest ja plaanidest. Õppealajuhataja annab õppeedukusest ja Luise koolimaja õppekorraldusest lühiülevaate. Lastevanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse. Jooksvad küsimused saalist. Koosolekut juhatab direktori volitusega, õppealajuhataja Kersti Uudelt. Üldkoosoleku orienteeruv lõpp on kell 19:00 Juhtkonna liikmed ja kooli spetsialistid ning partnerid vastavad lastevanemate küsimustele, mis on vormistatud kirjalikult eelnevalt välja jagatud sedelitele. Peale lastevanemate üldkoosolekut jätkuvad koosolekud klassides. 


 

Lahkus Tiiu Sulsenberg

29.08.2018

Koolipere on leinas. Meie seast on lahkunud erakordne Õpetaja ja südamlik kolleeg Tiiu Sulsenberg, kelle särav huumorimeel ja oskus inimlikkusega õpetada ning olla vajadusel ema eest, on puudutanud tuhandeid meie kooli õpilasi. Jääme Sind igatsema, kallis Tiiu!


 

Lõpuaktuste fotod

20.06.2018

Aktuste fotod leiate aadressil tellimine.fotomaagia.ee
salasõna 816070
Kuni 25. juunini 12.00 tellitud tooted jõuavad kooli 27. juuniks 2018. 

Hiljem tellitud fotodele lisandub postikulu.


 

Koolivormi tellimisest

18.06.2018

Koolivormi tellimine uueks õppeaastaks toimub läbi e-keskkonna  http://www.koolipood.ee/

Tellimise tähtaeg on 22. juuni.
Sealt leiate kõik vajalikud riided, samuti saate mugavalt tellida Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpetajate poolt soovitatud kirjatarbeid või koostöös kooli raamatukoguga valitud kilekaante komplekte klasside kaupa nii õpikutele kui töövihikutele.

Tellitud kaubad saate kätte vastavalt valitud tarnemeetodile, kas SmartPosti pakiautomaati vahemikus 15.-20. august või Luise majast vahemikus 27.-29. august.
Kättesaamisele soovitame lapse kaasa võtta - kohapeal on kaupa väikese varuga, saate koolivormi proovida ja vajadusel riideid suuruste lõikes vahetada. Kui tellisite kauba SmartPostiga ja mõni suurus ei klapi, võite samuti tulla koolimajja riideid vahetama vahemikus 27.-29. august.

Tellitud kaupade kättesaamise ja suuruste vahetamise kuupäevad:
27.08 12:00-20:00
28.08 12:00-20:00
29.08 12:00-20:00


 

Kooliraadio SASS maikuu

12.06.2018

Kooliaasta viimane saade on eeskätt meie kooli suursündmusest WestFest. Juttu tuleb nii huvijuhi Alla Eenmaga, lauluõpetaja Grete Koigiga kui ka väikeste ja suurte võitjatega!

Saate lõpetab aga meie abiturientide humoorikas kuuldemäng!

Saadet saab kuulata meie Facebooki lehelt JWG SASS:

soundcloud.com/jwg-sass/jwg-sass-mai-2018

Täiendav vastuvõtt 2018/2019

12.06.2018

Täiendav vastuvõtt toimub 15. juunil kell 12:00 Kevade tn 8 koolihoones. Kogunetakse I korrusel.

Vastuvõtuks vabadele kohtadele esitab lapsevanem direktori nimele kooli kantseleisse avalduse ja klassitunnistuse koopia. Õpilasel kaasa võtta kirjutusvahend.

Vabad õpilaskohad:

5.b (muusika süvaõpe) 1 koht

7.a (inglise keele süvaõpe) 1 koht

8.a (inglise keele süvaõpe) 3 kohta

Täiendav vastuvõtt algklasside osas 15.juunil kell 12 Luise 38:

4.c klass (majandusklass) 1 koht

Otsus teatatakse avalduse esitajale 18. juuniks 2018 14.00.


 

05.06.2018 Westholmi tammiku rajamine

01.06.2018 101. lennu lõpukell

28.05.2018 Näitus Roman Toist

25.05.2018 2.d klass festivalil "Head read"

22.05.2018 Emad koolitundides

10.05.2018 Solistide võistluse Westfest 2018 tulemused


Arhiiv
saurus cms