Täiendav vastuvõtt 2017/2018

 

Klass Eesnimi Perenimi
5.d Mirjam Revjagin
7.b Johanna Saare
7.b Mia-Marie Veski
7.c Henri Leoke
7.d Elise Jõgi
7.d Martin Rahuorg
7.d Laurits Laur
7.d Steffi Ehavald
7.d Anelli Tops
7.d Elisabet Uppus
7.d Herman Henrik Liira
7.d Kaarel Lipping
8.b Marianne Laas
8.c Lisette Anabel Õunpuu
8.c Rainis Merilepp
8.c Mia Turu
     
11. klass Kristi Johanna Kopli
11. klass Hanna Liivia Teller

Palume teid hiljemalt 28. juuniks:

 • saata digitaalne dokumendifofo aadressile infojuht at westholm dot ee. Meili lisada õpilase nimi ja klass. Sobib ka ID-kaardi foto kodanikuportaalist http://www.eesti.ee.
 • Tasuda õpilaspäeviku raha 2.95 huvijuht Alla Eenma arveldusarvele EE764204278601863704, selgitusse kirjutada õpilase nimi ja klass.
 • Tellida koolivorm www.westholm.koolipood.ee Riietumisnõuded leiab kooli kodukorrast, peatükk nr 8.
 • Informatsiooni õpikute laenutamisest leiab kooli kodulehelt peale jaanipäeva.
 • Kooli kodukord http www.westholm.tln.edu.ee/index.php?id=10664

I klassi õppesuuna valik

I klassi õppesuuna valik toimub tutvumisvestluste põhjal.

Esialgu on kõik õpilaskandidaadid muusikaklassi nimekirjas.


 

Info 1.klassidesse vastuvõtu kohta

 Tutvumisvestlused 13. ja 14.juunil Luise 38 ( palume registreeruda kantseleis)

 

1. klassidesse vastuvõtu AVALDUSE BLANKETT

 

2017/2018.õppeaastal avame kolm  I klassi: 1.a inglise keele klass; 1.b muusikaklass ja 1.c majandusklass. (tutvustused leiab siit) Õppetöö toimub algklasside majas Luise 38 kell 11.55 -15.35. Koolis töötab pikapäevarühm.

Lastevanemate koosolek toimub esmaspäeval 19.juunil algusega kell 18  Luise 38.

Meie koolil on oma õpilaspäevik (hind 2.95).

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid tuleb kooli kantseleisse esitada 15.juuniks:
1) sisseastuja vanema taotlus (vorm kooli kodulehel);
2) sisseastuja sünnitunnistus ja selle koopia;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Koolivormi tellimine 1.klassidele toimub aadressil http://www.koolipood.ee/  kuni 22.juunini. Samast on võimalik tellida koolitarvete komplekte.
Tellitud koolivormid ja kooltarbed saab kätte Luise 38. Kuupäevad täpsustamisel.

Tutvumisvestlused 1.klassi õpilaskandidaatidele toimuvad teisipäeval 13.juunil ja kolmapäeval 14.juunil algklasside majas Luise 38. Tutvumisvestluseks tuleb reserveerida aeg. Graafik sobiva aja kokkuleppimiseks asub kooli kantseleis. Tutvumisel lisaks vestlusele lugemine, küsimused teksti kohta, sõnade kirjutamine etteütlemise järgi, arvutamine.
 

eÕpilaspileti taotlemiseks tuleb saata aadressile opilaspilet@westholm.tln.edu.ee õpilase passipildiformaadis digifoto (.jpg faililaiendiga), failinimega kujul eesnimi_perekonnanimi_isikukood_klass.jpg
näiteks: Kaarel_Tamm_39108151234_5c.jpg
(Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 307 x 372 pikslit.)

 


 

Vastuvõtt esimestesse klassidesse 2017/2018 õppeaastal

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis. 

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove. 

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2017.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist 2017:

 • eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit)
  NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist 2016
 • Paberil Tallinna Haridusametis kohapeal (Estonia pst 5a, III korrus) 
  E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

Taotluste vormid on kättesaadavad Tallinna Haridusameti kodulehel alates 1.03.2017

Lisainfot saab vaadata Tallinna Haridusameti kodulehel: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine


 

saurus cms