Avalduste esitamine

Palume avaldused esitada  kooli kantseleisse  (Kevade tn 8) või saata digitaalselt allkirjastatuna kantselei@westholm.ee.

 


 

Täiendav vastuvõtt, tegevused

 Palume teid hiljemalt 22. juuniks:

  • saata digitaalne dokumendifofo aadressile infojuht at westholm dot ee. Meili lisada õpilase nimi ja klass. Sobib ka ID-kaardi foto kodanikuportaalist http://www.eesti.ee.
  • Tasuda õpilaspäeviku raha 2.95 huvijuht Alla Eenma arveldusarvele EE764204278601863704, selgitusse kirjutada õpilase nimi ja klass.
  • Tellida koolivorm www.westholm.koolipood.ee Riietumisnõuded leiab kooli kodukorrast, peatükk nr 8.
  • Informatsiooni õpikute laenutamisest leiab kooli kodulehelt hiljemalt 21.augustil.
  • Kooli kodukord http www.westholm.tln.edu.ee/index.php?id=10664

 

Info 1.klassidesse vastuvõtu kohta

 Tutvumisvestlused 13. ja 14.juunil Luise 38 ( palume registreeruda kantseleis)

 

1. klassidesse vastuvõtu AVALDUSE BLANKETT

 

2018/2019.õppeaastal avame neli  I klassi: 1.a inglise keele klass; 1.b muusikaklass, 1.c majandusklass ja 1.d majandusklass. (tutvustused leiab siit) Õppetöö toimub algklasside majas Luise 38 kell 11.55 -15.35. Koolis töötab pikapäevarühm.

Lastevanemate koosolek toimub esmaspäeval 18.juunil algusega kell 18  Luise 38.

Meie koolil on oma õpilaspäevik (hind 2.95).

1. klassi astumiseks vajalikud dokumendid tuleb kooli kantseleisse esitada 15.juuniks:
1) sisseastuja vanema taotlus (vorm kooli kodulehel);
2) sisseastuja sünnitunnistus ja selle koopia;
3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

Koolivormi tellimine 1.klassidele toimub aadressil http://www.koolipood.ee/  kuni 22.juunini. Samast on võimalik tellida koolitarvete komplekte.
Tellitud koolivormid ja kooltarbed saab kätte 27.-29.augustini  Luise 38.

Tutvumisvestlused 1.klassi õpilaskandidaatidele toimuvad kolmapäeval 13.juunil ja neljapäeval 14.juunil algklasside majas Luise 38. Tutvumisvestluseks tuleb reserveerida aeg. Graafik sobiva aja kokkuleppimiseks asub kooli kantseleis. Tutvumisel lisaks vestlusele lugemine, küsimused teksti kohta, sõnade kirjutamine etteütlemise järgi, arvutamine.
 

eÕpilaspileti taotlemiseks tuleb saata aadressile opilaspilet@westholm.tln.edu.ee õpilase passipildiformaadis digifoto (.jpg faililaiendiga), failinimega kujul eesnimi_perekonnanimi_isikukood_klass.jpg
näiteks: Kaarel_Tamm_39108151234_5c.jpg
(Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 307 x 372 pikslit.)

 


 

Esimesse klassi astumine 2018 aastal

 Informatsioon esimesse klassi astumiseks on leitav siin: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine 


 

Avalduste vastuvõtt vabanevatele õpilaskohtadele (I klass)

Avalduste vastuvõtt, peale Tallinna Haridusameti määranguid, vabanevatele õpilaskohtadele (I klass) algab 1. märtsil 2018. a. 


 

1.klasside lastevanemate koosolek

1.klasside lastevanemate koosolek toimub esmaspäeval 18.juunil k.a. algusega kell 18.00 Luise 38


 

I klassi õppesuuna valik

I klassi õppesuuna valik toimub tutvumisvestluste põhjal.

Esialgu on kõik õpilaskandidaadid muusikaklassi nimekirjas.


 

Algklasside majaga tutvumine

 Algklasside majaga (Luise 38) on võimalik tutvuda teisipäeval 5.juunil kell 17.00-17.45


 

 

saurus cms