Pikapäevarühm 2020/2021

PIkapäevarühm lõpetab tegevuse alates 01.02.2021 seoses klasside üleminekuga ühte vahetusse.

Jakob Westholmi Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorraldus 2020/2021 õ.a.

Vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjale 10.05.19 nr.HA-4/32 on alates 1.09.19 pikapäevarühma ühe tunni maksumuseks 1,15 eurot 

Avaldus PPR_vastuvotu_avaldus pikapäevarühma koha saamiseks.

Rühm alustab tööd 7. septembrist. Avaldus esitada hiljemalt 4. septembriks klassijuhatajale või digiallkirjastatuna meilile luise@westholm.ee

1. Pikapäevarühm on avatud koolipäevadel kell 8.30 - 11.50.
2. Laps arvatakse pikapäevarühma nimekirja lapsevanema avalduse  alusel.
3. Õppeaasta keskel arvatakse õpilane rühmast välja lapsevanema avalduse alusel. Avaldus esitatakse vähemalt kaks nädalat ette klassijuhatajale paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna meilile luise@westholm.ee
4. Pikapäevarühma õpilane võib rühmast varem lahkuda õpetaja teadmisel või lapsevanema kirjaliku loa alusel.
5. Pikapäevarühma päevakava sisaldab aega koduste ülesannete täitmiseks, puhkuseks ning huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö korraldamisel juhindub õpetaja õpilaste vanuselisest ja individuaalsetest iseärasustest, kooli kasvatustegevuste üldistest eesmärkidest ja lastevanemate põhjendatud soovidest.
6. Pikapäevarühma lõunasöögi eest tasuvad lapsevanemad igakuiselt kooli toitlustamist korraldavale firmale Baltic Restaurants Estonia AS
Päevane söögiraha summa on 1,34 eurot, mis tuleb tasuda Baltic Restaurants Estonia AS arveldusarvele SEB Pangas EE661010220197921228 eelneva kuu 25. kuupäevaks. Maksekorraldusel märkida selgituse lahtrisse õpilase nimi, klass ja söögipäevade arv.
7. Rühmas osalemise eest tasumine toimub  arve alusel. Tasu ühe tunni eest on 1 euro ja 15 senti.

 

Koolieine ehk pikapäevarühma toidu tellimusi saab teha mugavalt läbi tellimuskeskuse www.toitkooli.ee.

Koolieine ehk pikapäevarühma toidu hind: 1.34

Tellimusi saab toitkooli.ee esitada kasutajana sisse logides. Toitkooli.ee keskkonda sisse logimiseks vali sisselogimise viis: pangalink, ID-Kaart või Mobiili -ID

Kasutaja saab esitada tellimuse hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 16:59. Kasutaja valib toitkooli.ee toidu tellimiœ kuupäevad, milleks soovite lapsele sööki tellida (vastavalt soovile valige koolieine ehk pikapäevarühma toit) ja kinnitage -vormista tellimus.

Tellimust saab tühistada hiljemalt eelneva tööpäeva õhtul kell 16:59. Eemaldatud päevad annavad teile varupäevad, mida saate kasutada järgmise tellimusega ning arvutatakse vastavalt.

Lisainfo:
5239142
westholm.gymnaasium@daily.ee
www.daily.ee
www.facebook.com/DailyEE
 


 

 

 

saurus cms