ARENGUVESTLUS ÕPILASE JA LAPSEVANEMAGA

EESMÄRGID 
  1. kooli ja kodu eesmärkide ühtlustamine;
  2. mitmekülgse pildi saamine lapsest;
  3. vastutuse jagamine;
  4. usalduslike suhete loomine;
  5. lapsevanema abistamine/suunamine;
  6. seni saavutatu hindamine ning uute eesmärkide püstitamine.
RAKENDUSKORD J. WESTHOLMI GÜMNAASIUMIS 
  • Arenguvestlus viiakse läbi kõikide õpilaste ja/või vanematega 2., 4., 7., 9. ja 10. klassides.
 
Klassijuhataja ja lapsevanem(ad)Klassijuhataja ja laps/aine-õpetajaVastavalt kokkuleppele
2. klassides
+--
4., 7. klassides
+vajadusel-
9., 10. klassides
--+
 
ARENGUVESTLUSE ETAPID
 
I – küsimustikud õpilastele ja vanematele (vajadusel ka aineõpetajatele)
II – infolehtedepõhise andmeanalüüsi esitlus lastevanemate koosolekul
III – arenguvestluste aegade kokkuleppimine (optimaalselt 45 min)
IV – küsimustike analüüs
V – arenguvestluse läbiviimine
VI – järeldused ja edasine tegevuskava
VII – tegevuskava elluviimine
 
Arenguvestluse etapid võivad eeltoodust olenevalt klassist, olukorrast vms ka veidi erineda! 

  • Suurim väärtus on see, kui igal aastal saab näha “käega katsutavaid” tulemusi – kuidas õpilane on leidnud ühenduse iseendaga, oskab sõnastada oma soove, hinnata ennast omaenda mõõdupuu järgi.
saurus cms