Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2019/2020 MÄRTS
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
04.03.2020 15.30 Lahtiste uste päev IX klassid Kevade 8 õppetoolide juhid
05.03.2020 9.55-13.15 Gunnar Meinhardi liiklusloeng "Selge Pilt…!?" XII klassid aula L. Aun
05.03.2020 11.00-13.00 Haridusprojekt "Hommik ERSOga" IXb Eesti Kontsert L. Kvašnina
05.03.2020 14.00-16.00 klass+ projekt  keemialabor Xb (I rühm) Reaalkool L. KvaÅ¡nina
05.03.2020 14.00-15.15 Keskkonnahariduskeskuse praktiline tund "Kivimid"  R. Kristian VIIc kab 123 H. Leoste
6.03.2020 12.00 Tallinna linna matemaatikaülesannete lahendamise võistlus â€œ4_5_6_MATASÕBRAD” Tallinna koolide IV-VI klasside õpilased Kevade 8 K. Rikson, G. Apri
6.03.2020 13.00-14.00 Uisutamine XIa Vanalinna uisuplats M.-L. Madison
06.03.2020 14.00-16.00 klass+ projekt  keemialabor Xb (II rühm) Reaalkool L. KvaÅ¡nina
06.03.2019 18.00 II trimestri hinded e-koolis põhikool   aineõpetajad
9.03.2020 12.00 Etendus: "Vai-vai vaene Vargamäe" Va, c Draamateater E. Viikmann
9.03.2020   Tartu linnamuuseumi rändnäitus "Tartu rahu 100" koolipere Kevade 8 A. Eenma
10.03.2020 10.55 Filoloog  Priit Põhjala loeng X, XII klass aula L. Aun, I. Aimla
06.03.-08.03.2020 12.00 Suusaõppereis Kuutsemäe-Holstre VII klassid Kuutsemäe-Holstre M. Koitla, K. Lippur
10.03.2020 8.00-21.00 Õppekäik TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja teatrietendus Ugalas XI ab Viljandi M.-L. Madison, H. Leoste, E. Veske,
10.03.2020 8.55-12.40 Matemaatikaülesannete lahendamise päev XII klassid Kevade 8 matemaatikaõpetajad
10.03.2020 8.00 KiVa aruteluring klassijuhatajatele Luise maja klassijuhatajad Luise 38 KiVa tiim
10.03.2020 8.55, 9.55, 11.55 emakeeleolümpiaad I-IV klass Luise 38 K. Uudelt
11.03.2020 9.55-10.40 Siim Kallase majandusteemaline külalistund  XII klassid 110 K.-K.Repson
11.03.2020 eriplaan Matemaatikaülesannete lahendamise päev IX klassid Kevade 8 matemaatikaõpetajad
11.03.2020 10.55 Kati Pajumani loeng unest ja aja planeerimisest VIIIa Kevade 8, 126 G. Apri
11.03.2020 11.55 deklamaatorite konkurss "Loeme Tähekest" I-V klass Luise 38 K. Rikson
11.03.2020 18.00 Westholmi Muusikakooli muusikalikontsert koolipere aula S. Mutso
12.03.2020 9.00 Endla teatri "Dr. Dolittle" ja Kaitseliidu Pärnu maleva külastus VII b,d, ja VIa (10 õpilast) Pärnu K. Lippur, M. Koitla
12.03.2020 9.55 kirjandustund "Jaan Kross 100" IX klassid aula Ü. Uulma
12.03.2020 14.00-16.00 klass+ projekt  keemialabor Xa (I rühm) Reaalkool L. KvaÅ¡nina
12.03.2020 14.00-15.15 Keskkonnahariduskeskuse praktiline tund "Kivimid"  R. Kristian VIId 123 H. Leoste
13.03.2020 9.55 Juskega Tallinna vanalinnas V b  Tallinna vanalinn K. Retpap
13.03.2020 10.00 Vahipataljoni lahtiste uste päev VIa Vahipataljon, Tööstuse 54A J. Oengo, M.-L. Õnnis
13.03.2020 14.00-16.00 klass+ projekt  keemialabor Xa (IIrühm) Reaalkool L. KvaÅ¡nina
13.03.2020 12.55 emakeelenädala aktus I-II klass Luise 38 K. Uudelt
14.03.2020 12.00 Segakooride konkurss Pärnus X-XII klass Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium R. Sild, S. Veskimäe
16.03.2020 8.55, 9.55 emakeelenädala aktus pühendatud Eesti rahvajutu aastale, külas Piret Päär II - III klass Luise 38 K. Uudelt
16.03.2020 13.00 Etlejate konkurss  VI-XII klass aula emakeeleõpetajad
17.03.2020 13.30 teatrikülastus "Othello" X ab Kaja keskus T. Tiiman
18.03.2020 9.00-14.00 Avalik lahkamine ja bakterite näitus IX klassid (erigraafik) Tervishoiumuuseum E. Torv ja IXndate klassijuhatajad
19.03.2020 8.55-10.55 Rahvusvaheline matemaatikavõistlus "Känguru" VI-XII klass Kevade 8 G. Apri
19.03.2020 8.55-10.55 Rahvusvaheline matemaatikavõistlus "Känguru" I - V klass Luise 38 K. Uudelt
19.03.2020 11.00-13.00 Haridusprojekt "Hommik ERSOga" IXa Eesti Kontsert M.-L. Õnnis
19.03.2020 12.00-15.00 Sass Henno loeng "Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge" gümnaasium aula E. Veske
20.03.2020 9.55 Juskega Tallinna vanalinnas V a Tallinna vanalinn K. Kaus
21.03.2020 10.00 Kolme kooli sisseastumiskatsed IX klasside õpilased Kevade 8 L. Aun
24.03.2020 9.00-15.00 Eesti keele proovieksam XII klassid 312, 314 Ü. Uulma, L. Aun
23.-25.03.2020   Loovtööde kaitsmise proov VIII abc aula Õnnis, Apri, Veskimäe, Uulma
27.03.2020 9.55 Juskega Tallinna vanalinnas V c Tallinna vanalinn E. Viikmann
26.-27.03.2020   Loovtööde kaitsmine  VIII klassid aula L. Aun
31.03.2020 12.00 Õppeprogramm: Soo VIa Eesti Loodusmuuseum L. Link
saurus cms