2019-2020.õppeaasta eesmärgid

1.Muutunud õpikäsitluse rakendamine rõhuasetusega lõimitud õppele, digipädevuste arendamisele.
2. Koolikiusamise süsteemne vähendamine, osalemine ennetusprojektides (KiVa; VEPA);
3. Digivahendite süsteemsem ja tõhusam rakendamine õppes.
4. Gümnaasiumi õppesuundade arendamine;
5. Huvitegevuse mitmekesistamine.
 

saurus cms