Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpetajad 2017/2018

ÕPETAJA KONTAKT ÕPPEAINE / KLASSIJUHATAJA
Aasa, Airi airi.aasa@westholm.ee füüsika, loodusõpetus (põhikool)
Aimla, Ingrid ingrid.aimla@westholm.ee saksa keel
8.A klassijuhataja
Annast, Birgit birgit.annast@westholm.ee eesti keel ja kirjandus, majandusõpetus
9.C klassijuhataja
Apri, Gunneli gunneli.apri@westholm.ee matemaatika
6.A klassijuhataja
Arike, Heiki heiki.arike@westholm.ee riigikaitse
Atla, Triin triin.atla@just.ee korrektsioon
Aun, Lilian kevade@westholm.ee eesti keel
Eenma, Alla huvijuht@westholm.ee karjääriõpetus, muusika
12.A klassijuhataja
Ensling, Marge marge.ensling@westholm.ee inimeseõpetus
õpiabirühma õpetaja (Kevade 8)
Heier, Lea lea.heier@westholm.ee algõpetus, eesti keel
3.A klassijuhataja
Hindremäe, Kaire kaire.hindremae@westholm.ee algõpetus, matemaatika
4.B klassijuhataja
Kamar, Kunnar kunnar.kamar@ehituskool.ee tööõpetus (P)
Tallinna Ühisgümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis
Kaus, Kaja - -
Kauts, Kristel kristel.kauts@westholm.ee algõpetus
2.A klassijuhataja
Klaan, Maimu maimu.klaan@westholm.ee inimeseõpetus
pikapäevarühma õpetaja
Knuut, Ingrid ingrid.knuut@ehituskool.ee tööõpetus (P)
Tallinna Ehituskoolis
Koik, Grete grete.koik@westholm.ee muusika
8.B klassijuhataja
Koitla, Marek marek.koitla@westholm.ee kehaline kasvatus
9.A klassijuhataja
Krivel, Urve urve.krivel@westholm.ee muusika
Kuustik, Rando direktor@westholm.ee bioloogia, etikett ja avalik esinemine
Kvašnina, Larissa larissa.kvasnina@westholm.ee keemia, loodusõpetus
7.B klassijuhataja
Küllik, Kaia kaia.kyllik@westholm.ee kehaline kasvatus
Kütt, Janne janne.kytt@westholm.ee algõpetus, matemaatika
4.A klassijuhataja
Leoste, Helen helen.leoste@westholm.ee geograafia
12.B klassijuhataja
Link, Liilia liilia.link@westholm.ee algõpetus, loodusõpetus
5.D klassijuhataja
Lippur, Kaiko kaiko.lippur@westholm.ee matemaatika, majandusõpetus
9.B klassijuhataja
Lippur, Rasmus rasmuslippur@hotmail.com riigikaitse
Maalma, Kaire kaire.maalma@westholm.ee ajalugu, kunst, joonestamine
10.B klassijuhataja
Madison, Mari-Liis  mari-liis.madison@westholm.ee hispaania keel
Makejev, Vladimir vladimir.makejev@westholm.ee vene keel
7.C klassijuhataja
Metspalu, Airi airi.metspalu@westholm.ee algõpetus
2.D klassijuhataja
Mihhailov, Inge inge.mihhailov@westholm.ee algõpetus
4.C klassijuhataja
Mikli, Aet aet.mikli@westholm.ee arvutiõpetus
Mäeväli, Diana diana.maevali@westholm.ee muusika
Neeme, Küllike kyllike.neeme@westholm.ee inglise keel
Oengo, Janne janne.oengo@westholm.ee inglise keel
Parktal, Tiina tiina.parktal@westholm.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, Tallinna ajalugu, filosoofia, usundiõpetus
Piiliste, Aksella aksella.piiliste@westholm.ee kunst
Põllu, Alar alar.pollu@karate.ee enesekaitse
Rannaste, Katrin infojuht@westholm.ee arvutiõpetus
Raudsep, Tiia tiia.raudsep@westholm.ee matemaatika
10.A klassijuhataja
Retpap, Külli kylli.retpap@westholm.ee algõpetus, ajalugu
3.B klassijuhataja
Rikson, Kaia kaia.rikson@westholm.ee algõpetus
1.A, 5.C klassijuhataja
Rikk, Anneken anneken.rikk@westholm.ee algõpetus, arvutiõpetus, ajalugu
3.C klassijuhataja
Rits, Maarit maarit.rits@westholm.ee inglise keel
11.A klassijuhataja
Rähni, Joosep joosep.rahni@westholm.ee majandusõpetus (gümnaasium)
Rückenberg, Pille pille.ryckenberg@westholm.ee inglise keel
Salm, Heidi heidi.salm@westholm.ee kehaline kasvatus (T)
Schifrin, Irene irene.schifrin@westholm.ee muusika
Seltin, Sirle sirle.seltin@westholm.ee inglise keel
Silm, Merike merike.silm@westholm.ee algõpetus
1.C klassijuhataja
Süving, Tiiu tiiu.syving@westholm.ee algõpetus, inglise keel
1.B klassijuhataja
Zenzina, Ljudmilla ljudmilla.zenzina@westholm.ee vene keel
Tiiman, Tiina tiina.tiiman@westholm.ee inglise keel
Tiislär, Kaido kaido.tiislar@westholm.ee kehaline kasvatus
poiste tööõpetus
Tikerpuu, Karolin karolin.tikerpuu@westholm.ee matemaatika
Tooma, Annika psyhholoog@westholm.ee psühholoogia
Torv, Eve eve.torv@westholm.ee bioloogia, perekonnaõpetus
8.C klassijuhataja
Trees, Helme helme.trees@westholm.ee tööõpetus (T)
5.A klassijuhataja
Tšaikovskaja, Jelena jelena.tsaikovskaja@westholm.ee vene keel
7.D klassijuhataja
Uibokand, Nele-Maris nelemaris.uibokand@westholm.ee algõpetus
2.C klassijuhataja
Uudelt, Kersti luise@westholm.ee matemaatika
Uulma, Ülle ylle.uulma@westholm.ee eesti keel ja kirjandus
6.C klassijuhataja
Vegmann, Guido guido.vegmann@westholm.ee füüsika (gümnaasium)
Veske, Eveli eveli.veske@westholm.ee eesti keel ja kirjandus
kõne ja väitlus, loovkirjutamine ja suuline eneseväljendus,
etikett ja avalik esinemine, uurimistöö alused
11.B klassijuhataja
Veskimäe, Anni anni.veskimae@westholm.ee kehaline kasvatus
Veskimäe, Siiri siiri.veskimae@westholm.ee muusika
6.B klassijuhataja
Veskimägi, Aade aade.veskimagi@westholm.ee algõpetus
2.B  klassijuhataja
Viikmann, Elen  - -
Väisanen, Kettrud kettrud.vaisanen@westholm.ee loodusõpetus, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus (põhikool)
     
Õnnis, Mai-Liis  mailiis.onnis@westholm.ee  eesti keel ja kirjandus, loovkirjutamine ja suuline eneseväljendus
7.A klassijuhataja

  

 

saurus cms