AINEÕPETAJATE KONSULTATSIOONID JA JÄRELTÖÖD 2018/2019

Konsultatsioonile tulles võta kaasa vajalikud õppevahendid ja mõtle hoolikalt läbi, millistele küsimustele õpetajalt vastust ootad.

Konsultatsioonid ja järelööd 2018-2019 õppeaastal

saurus cms