Vilistlaste nimekiri 120. aastapäeval

120. juubeliks vilistlaste nimekiri


 

Vilistlaskogu tutvustus

Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu ühendab kõiki neid kooli lõpetanud inimesi, kellele JWG käekäik korda läheb. Vilistlaskogu tegevust koordineerib juhatus , kes vastutab selle eest, et põhikirjas  sätestatu võimalikult tulemuslikult ellu viidaks.

Vilistlaskogu on toeks mitmete koolielu juurde kuuluvate sündmuste elluviimisel. Näiteks osalevad vilistlased kooli sünnipäevade ja aastapäevade tähistamises ning korraldavad kooli asutaja Jakob Westholmi mälestuseks toimuvat kogunemist. Lisaks toetavad kooli kirjandivõistluse auhinnafondi, aitavad sisustada õpetajate päeva ning korraldavad koos JWG Sihtasutusega /www.jw.ee/sihtasutus/ kooli toetajatele mõeldud tänuõhtut. 

Kõik vilistlased on teretulnud osalema JWG vilistlasõhtutel, kus on võimalus tutvuda kooli käekäigu ja uudistega, saada osa huvitavatest aruteludest ning heast seltskonnast. Vilistlasõhtute toimumise kohta saab lähemalt lugeda siit /westholm.ee/index.php/.

Üks kord aastas toimub JWG vilistlaskogu üldkoosolek, kus juhatus annab oma tegevusest aru ning päevakorras on kõik olulisemad vilistlastega seotud küsimused. Kui on soovi vilistlaskogu liikmeks astuda või selle tegevuse kohta infot saada, siis palun andke teada aadressil vilistlaskogu@westholm.ee.

Vilistlaskogu tänab kõiki oma toetajaid, kelle abiga saame koolielu sisukamaks ning paremaks muuta. Ka väike panus meie tegevuse toetamiseks aitab ellu viia mõtteid, mis on tänaste õpilaste ning õpetajate jaoks olulised. Kooli vilistlaskogu toetamiseks saab teha ülekande Westholmi vilistlaskogu arveldusarvele:

Jakob Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu

EE112200001120062778.

 

JWG Vilistlaskogu juhatuse liikmed:

Leho Siimsen - esimees

Dauri Kivipuur - aseesimees

Tiiu Kadak

Kadi Kenk

Kaiko Lippur

Egle Loor

Maarit Rits

Mait Väljas

kontakt vilistlaskogu@westholm.ee


 

Vilistlaskogu põhikiri

Põhikirja saad lugeda SIIT


 

Vilistlaste nimekiri (115. aastapäeval)

VILISTLASED


 

saurus cms