Riigieksamid, põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd 2017/2018

 

Riigieksamid

·        eesti keel 16. aprill 2018

·        inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018

·        inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.-11. mai 2018

·        matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018

 

Ühtsed põhikooli lõpueksamid

·        eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018

·        matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018

·        valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 13. juunil 2018

·        inglise, prantsuse, saksa või vene keele valikeksami (suuline) 13. –14. juunil 2018

·        põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane järgmise aasta 1. veebruariks.

Tasemetööd

·        3. klassi tasemetöö eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018

·        3. klassi tasemetöö matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018

 

·        6. klassi tasemetöö eesti keel (kirjalik, elektrooniline) – 16. mai 2018

·        6. klassi tasemetöö matemaatika (kirjalik, elektrooniline) – 22. mai 2018

 

·        6. klassi kolmas tasemetöö kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses

·        6. klassi kolmanda tasemetöö täpsem aine selgub enne tasemetöö toimumist.

 

 

saurus cms