Riigieksamid, põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd 2018/2019

 

Riigieksamid

·        eesti keel - 22. aprill 2019

·        inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019

·        inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.-10. mai 2019

·        matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019

 

Ühtsed põhikooli lõpueksamid

·        eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019

·        matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019

·        valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 13. juunil 2019

·        inglise, prantsuse, saksa või vene keele valikeksami (suuline) 13. –14. juunil 2019

·        põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane järgmise aasta 1. veebruariks.

Tasemetööd

·        3. klassi tasemetöö eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019

·        3. klassi tasemetöö matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019

     4.klassi loodusõpetuse tasemetöö (kirjalik, elektrooniline) 2.oktoober 2018

 

·        6. klassi tasemetöö eesti keel (kirjalik, elektrooniline) – 14. mai 2019

·        6. klassi tasemetöö matemaatika (kirjalik, elektrooniline) – 21. mai 2019

 

·        7. klassi  tasemetöö  loodusõpetuses (kirjalik, elektrooniline)- 25.september 2018

 

 

saurus cms