Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 NOVEMBER
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
01.11.2018 9.00-12.00 Õppekäik "Märka merd" IXc Viimsi Rannarahva Muuseum E. Torv
01.11.2018 9.55; 10.55 Õpilaskogunemised II-Vc klass Luise 38 K. Uudelt
02.11.2018 9.40 Justfilmi presentatsioon V-XII klass aula A. Eenma
02.11.2018 10.55 EBS-i infotund XII klass aula M. Rits
02.11.2018 10-12.00; 12-14.00 "Lahe geograafiatund" (GIS teematund), EGEA Tartu Xa,b 106 H. Leoste
05.11.2018 9.55; 10.55 Liiklustunnid, külas Laura Metsallik II-Vc klass Luise 38 K. Uudelt
05.11.2018 15.00 Õpetajate töökooslek õpetajad 118 L. Aun, K. Uudelt
05.-09.11.2018   Külalistunnid "Isad koolis" I-Vc klass Luise 38 klassijuhatajad 
06.11.2018 8.45 Õppekäik Viru vanglasse XII riigikaitsesuund   T. Atla
06.11.2018 8.00 Õppeprogramm "Avastame jõge" VIIb Rebala muuseum S. Veskimäe
06.11.2018 11.15- 14.45 Õppeprogramm "Avastame jõge" VIa Rebala muuseum H. Trees
06.11.2018 13.00 Uurimistööde I kollokvium XIb 122 E. Veske
07.11.2018 13.00 Uurimistööde II kollokvium XIa 122 E. Veske
07.11.2018 8.00 Õppepogramm  "Avastame jõge" VIIa Rebala muuseum G. Apri
09.11.2018 13.30 Teatrietendus "Romeo ja Julia" Xab Salme Kultuurikeskus M. Rits
12.11.2018 14.50 X klassi sõrmuste tseremoonia X ja XI klassid aula A. Eenma
13.11.2018 19.00 Teatrietendus "Kriipsud uksepiidal" XIa, XIIa, XIIb Tallinna Linnateater Ü. Uulma
14.11.2018 11.55 Playbox I-IV klassid Luise A. Eenma. K. Rikson
15.11.2018 8.00-21.00 Õppekäik Narva XII humanitaarsuund Narva K. Maalma
15.11.2018 11.30 Visiit välisministeeriumisse X riigikaitse suund Islandi väljak R. Kuustik
16.11.2018 12.30 Visiit presideni kantseleisse X riigikaitse suund Kadriorg R. Kuustik
16.11.2018 18.00 Playbox V-XII klassid aula A. Eenma
16.11.2018 14.00 Kinokülastus (Justfilm) "Hukule määratud" Xb kino Sõprus H. Leoste
19.11.2018 14.00 Kinokülastus (Justfilm) "Sotsiaalsed loomad" Xb kino Sõprus H. Leoste
21.11.2018 8.00 Välisdelegatsiooni külaskäik   101 R. Kuustik
22.11.2018 11.55 G. Otsa nim Muusikakooli õpilaste kontsert "Klaver tuleb külla - klassika ja rütmimuusika klaver" valik klasse aula A. Eenma
    Kadripäeva tähistamine I - V klass Luise 38 klassijuhatajad 
26.11.2018 12.00-15.00 Kodanikupäeva tunnid I - V klass  Luise 38 A. Piiliste
27.11.2018 12.00 Füüsika olümpiaadi koolivoor VIII-XII klass 106 A. Aasa, G. Vegmann
28.11.2018 11.30 Justfilm "Sotsiaalsed loomad" VIIId kino Sõprus M.-L. Õnnis
28.11.2018 13.30 Justfilm "Reede laps" VIIIa kino Sõprus M.-L. Õnnis
30.11.2018 18.00 I trimestrihinne II- IX klass   aineõpetajad

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms