Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2019/2020 SEPTEMBER
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
02.09.2019 9.00, 10.30 Kooliaasta avaaktused II-V klass Luise 38 saal K. Uudelt
02.09.2019 9.00, 9.45, 10.30 Kooliaasta avaaktused V- XI klassid Kevade 8 aula  A. Eenma
02.09.2019 12.00 Kooliaasta avaaktused I ja XII klassid, lapsevanemad Kevade 8 aula  A. Eenma
06.09.2019   õpilasesinduse liikmete valmine VII- XII klasside esindajad   klassijuhatajad
10.09.2019 17.00 Koolivormi laat lapsevanemad Luise 38 I korrus K. Uudelt
10.09.2019 18.00 VAT-t"Dekameroni" ühiskülastus XIb VAT-teater Eraamatukogu B. Annast, H. Leoste
10.09.2019 18.00 Lastevanemate üldkoosolek I- Vab klassi õpilaste vanemad Luise 38 I korrus K. Uudelt
11.09.2019 17.00 Koolivormi laat lapsevanemad Kevade 8 I korrus A. Eenma
11.09.2019 18.00 Lastevanemate üldkoosolek Vc- XII klassi õpilaste vanemad Kevade 8 aula  R. Kuustik
11.09.2019 19.00 Klasside koosolekud V- XII klassi õpilaste vanemad Kevade 8 klassijuhatajad
11.09.2019 14.50 Õpilasesinduse avakoosolek VII-XII klasside ÕE liikmed aula A. Eenma
13.09.2019 11.55-14.35 Liiklustunnid I klassidele I klassid Luise 38 K. Uudelt
18.09.2019 9.40, ÕE presidendikandidaatide tutvustus V- XII klassid aula A. Eenma
18.09.2019 10.40 Kohtumine presidendikanidaatidega VII-XII klasside ÕE liikmed aula A. Eenma
19.09.2019 10.40 ÕE presidendi valimine ÕE liikmed aula A. Eenma
20.09.2019   JWG gümnaasiumi jalgpalliturniir X-XII klassid Snelli staadion H. Salm/K. Tiislär
24.-26.09.2019 eriplaan Rebastepäev X- XI klassid Kevade 8 A. Eenma
25.09.2019 8.00 Sügisjooks I- IV klassid ja Va,b Hirvepark K. Tiislär

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli üheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa ligi nelisada õpilast. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi ansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Kerge ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. 

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures muusikakool, rahvatantsu-, robootika-, tsirkusering. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Metodisti kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor. Kooli kollektiivid on osalenud  Kassisaba päevadel.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms