Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 MAI
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
02.05.2019 12.00 Uurimistööde kaitsmine III X, XI klassid   E. Veske
02.05.2019 11.00 Reaalkooli ajarännak X-XII klassi segakoori mehed Kalevi spordihall G. Koik
03.05.2019 9.00-13.00 Lastekoori II laulupeo üldproov Lastekoori lauljad Vene Kultuurikeskus G. Koik, S. Veskimäe
06.05.2019 17.30 IX klasside lapsevanemate koosolek IX klasside vanemad JWG aula G. Koik, I. Aimla, E. Torv
06.05.2019 10.00 Inglise keele riigieksam XII klassid KSG I. Viisma
07.05.2019 11.00-14.00 Õppekäik Vabaõhumuuseumisse XIb klass Vabaõhumuuseum T. Parktal
07.05.2019 9.00 Inglise keele riigieksami suuline osa XII klassid JWG 403, 404 L. Aun
07.05.2019 18.00 Kitarriõpilaste kontsert õpilased , lapsevanemad aula H. Soon
08.05.2019 9.30-12.30 Veetarga retk puhta vee tekke kohta VIIIa, VIIIb Rebala M.-L. Õnnis, L.  Kvašnina
08.05.2019 18.00 JW SA heategevuskontsert "Õnnelaps" koolipere aula K. Uudelt, A. Veskimägi
08.05.2019   III klassi eesti keele tasemetöö III klassid Luise 38 K. Uudelt
09.05.2019   Inglise keele päev II-IV klassid Luise 38 T. Süving, I.Toldova Costa
09.05.2019 11-13.00 ERSO proovi külastus (haridusprojekt) IXb Estonia kontserdisaal G. Koik
09.-10.05   Keelelaager Sagadil VII klassid (14 õpilast) Sagadi L. Zenzina, J. Tšaikovskaja
09.05.2019 11.00-14.00 M. Krooni tenorite koolitus Noorte-ja segakoori tenorid (7) TIK G. Koik
09.05.2019 14.00 Miiting Jakob Westholmi haual koolipere Rahumäe kalmistu Vilistlaskogu
10.05.2019 11.00-14.00 Õppekäik Vabaõhumuuseumisse XIa klass Vabaõhumuuseum T. Parktal
13.05.2019 8.00-08.45 Esmaabi kursus I grupp Va aula J. Oengo, R. Ester
13.05.2019 11.15 -14.00 õppekäik "Avastame jõge" VIc KIK, Rebala B. Annast
14.05.2019 18.00 Klaveriõpilaste kontsert õpilased , lapsevanemad aula E. Kopli
14.05.2019   VI klassi eesti keele tasemetöö VI klassid 306 L. Aun
15.05.2019 8.00-08.45 Esmaabi kursus II grupp Va aula J. Oengo, R. Ester
15.05.2019 18.00 Muusikakooli kevadkontsert õpilased , lapsevanemad aula S. Mutso
15.05.2019   III klassi matemaatika tasemetöö III klassid Luise 38 K. Uudelt
16.05.2019 9.00-13.00 Esmaabi koolitus Xa Tallinna Kiirabi koolituskeskus K. Tiislär, M.-L.Madison
17.05.2019 10.00-12.40 Ekskursioon Vabaõhumuuseumis Va Vabaõhumuuseum  J. Oengo, I.Liiv
17.05.2019 12.00 Pildikesi surnud planeedilt: väljasuremised Maa ajaloos, TÜ Teaduskool X klassid aula H. Leoste
21.05.2019   VI klassi matemaatika tasemetöö VI klassid 306 L. Aun
22.05.2019 11.55 Vantaa Mikkola kooli kontsert Vb, VIb, VIIIb, IXb aula G. Koik
22.05.2019 18.00 IX b ja Mikkola kooli kontsert Pühavaimu kirikus IXb Pühavaimu kirik G. Koik
22.05.2019 18.00 Kitarriõpilaste kontsert õpilased , lapsevanemad aula A. Toit
24.05.2019 9.00 Matemaatika proovieksam IX klassid III korrus K. Lippur, K. Tikerpuu
24.05.2019 10.00 Matemaatika riigieksam XII klassid TÜG M. Pever
24.05.2019 09.00 Koolitusretk Keila-Joale Va Keila-Joa J. Oengo, T. Tiiman
27.05.2019 18.00 Sigrid Mutso õpilaste kontsert õpilased , lapsevanemad aula S. Mutso
28.05.2019 18.00 Trummiõpilaste kontsert õpilased , lapsevanemad aula K. Saar
28.-29.05.2019 8.00 Riigikaitse välilaager Xab klass ja XI RK Kiltsi lennuväli, Läänemaa M. Reichardt, K. Lippur
29.05.2019 12.30 Näituse külastus „Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu“ VIIIa Ajaloomuuseum (Pirita tee) U. Krivel, M.- L. Õnnis
29.05.2019 18.00 Plokkflöödiõpilaste kontsert õpilased , lapsevanemad aula R. Johanson
29.05.2019 19.00 Revalia poistekoori kevadkontsert linnarahvas Suurgildi hoone ( Pikk 16) A. Eenma, T. Nurk
30.05.2019 18.00 Kooli tänuõhtu koolipere aula  
30.-31.05.2019   Õppekäik Hiiumaale IX a Hiiumaa I. Aimla, M. Kull
31.05.-2.06.2019   Õppekäik Peterburisse VIII a, c, d (42 õpilast) Peterburi L. Zenzina, J. Tšaikovskaja, V. Makejev, A. Aasa
31.05.2019 17.00 Vabalava õpilased, õpetajad aula ÕE, A. Eenma
31.05.2019 14.00-16.00 Lastekoori valikkooride laulupeo proov lastekoori lauljad Vene Kultuurikeskus G. Koik, S. Veskimäe

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli üheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa ligi nelisada õpilast. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi ansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Kerge ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. 

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures muusikakool, rahvatantsu-, robootika-, tsirkusering. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Metodisti kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor. Kooli kollektiivid on osalenud  Kassisaba päevadel.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms