Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 MÄRTS
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
04.03.2019 8.55-10.40 Tervislik toitumine. A. Udeküll VI a, b  aula M. Ensling
04.03.2019   Liikuv planetaarium VII- IX võimla A. Aasa, E. Torv
05.03.2019   Liikuv planetaarium X- XII võimla A. Aasa, E. Torv
05.03.2019 13.00-14.30 XIIb muuseumitund "Sex & the Sea" XIIb Lennusadam E. Veske
06.03.2019 11.00 WestFesti eelvoor  I- IV klass Luise 38 muusikaõpetajad
06.03.2019 14.00 Kuuldemängutund. Kohtumine Jim Ashileviga XIa Tallinna Keskraamatukogu Ü. Uulma
06.03.2019 12.00-13.30 projektis "Elu(s) eeskuju" Kohtumine Mai Triinu Puströmiga VIIIB Tallinna Keskraamatukogu L. Kvašnina
06.03.2019 15.30 Lahtiste uste päev IX klassid aula õppetoolide juhid
07.03.2019 9.55, 11.55 emakeeleolümpiaad I-IV klass Luise 38 K. Uudelt
8.03.2019 10.00 WestFesti eelvoor  V- XII klassi osalejad aula muusikaõpetajad
11.03.2019 9.55-13.40 Draama töötuba VI klassid aula A. Eenma
11.03.2019 8.55, 13.55 deklamaatorite konkurss I-IV klass Luise 38 K. Rikson
11.03.2019   kunstiliselt ja ilukirjas kujundatud eesti luuletaja luuletus A4 paberil V-VII klass   emakeeleõpetajad
11.03.2019 10.55 100 sõna töö  IX-XII klass   emakeeleõpetajad
12.03.2019 10.00 Westfesti peaproov V- XII klass aula muusikaõpetajad
13.03.2019 11.00 Westfesti peaproov I- IV klass aula muusikaõpetajad
13.03.2019 10.15-12.15 Teatmekirjandusest. Kes otsib, see leiab! Va Rahvusraamatukogu J.Oengo
13.03.2019 8.00-15.30 Matemaatikaülesannete lahendamise päev IX ja XII klassid Kevade 8 matemaatikaõpetajad
13.03.2019 13.00-23.00 Õppekäik Paide. Wittensteini Ajakeskus, Apteegi töötuba + teater "Maria Callase meistriklass" IXc Paide E. Torv
14.03.2019 12.00-15.00 Väo koostootmisjaama külastamine. Koostöö TalTech Soojustehnikainseneri seltsiga. Xab reaalsuund Väo G. Apri
14.03.2019 10.30 e-etteütlus X- XII 306 L. Aun
14.03.2019 13.00 Kõnevõistlus VIII-XII klass VII-XII klass aula emakeeleõpetajad
14.03.2019   emakeelenädala aktus III-Vc Luise 38 K. Uudelt
14.03.2019   emakeelenädala aktus I-II klass Luise 38 K. Uudelt
15.03.2019 10.00 WestFest I- IV klass aula muusikaõpetajad
15.03.2019 13.00 WestFest V- XII klass aula muusikaõpetajad
15.03.2019 18.00 II trimestri hinded e-koolis põhikool   aineõpetajad
15.03.2019 18.00 Kolme kooli moeshow "Kastist välja" VII- XII TÜG ÕE korraldustoimkond
18.03.2019 8.55 - 10.40 Tervislik toitumine. A. Udeküll VI c, d aula M. Ensling
19.03.2019 12.10 Muuseumitund " Isad ja pojad"   IXa Loodusloomuuseum E. Torv
19.03.2019 13.10 Muuseumitund " Isad ja pojad"   IXc Loodusloomuuseum E. Torv
19.03.2019 14.10 Muuseumitund " Isad ja pojad"   IXb Loodusloomuuseum E. Torv
20.03.2019 10.55 Poognaga ja ilma - keelpillid klassika ja rütmimuusika suunalt, G. Otsa nim muusikakooli kontsert klassid valikuliselt aula A. Eenma
21.-22.03.2019   Loovtööde eelkaitsmine  VIII abc aula Õnnis, Kvašnina, Makejev, Tšaikovskaja
21.03.2019   Rahvusvaheline matemaatikavõistlus "Känguru" I -XII klass Luise 38/Kevade 8 K. Uudelt/G. Apri
21.03.2019 8.45-11.30 Õppekäik Eesti Pandipakendisse Xa Eesti Pandipakend OÜ M-L. Madison
21.03.2019 8.30-10.30 Keskkonnahariduse töötuba "Toote keskkonnamõju" XIIb Tallinna Tehnikakõrgkool E. Veske
22.03.2019 14.00-19.00 Noortekoori laulupeo II üldproov noortekoori lauljad  Vene Kultuurikeskus G. Koik, S. Veskimäe
23.03.2019 10.00 Kolme kooli sisseastumiskatsed IX klasside õpilased Kevade 8 L. Aun
25.-27.03. 2019   Loovtööde kaitsmine  VIII klassid aula L. Aun
27.03.2019 10.20-14.00 Keskkonnahariduse töötuba "Toote keskkonnamõju" XIIa Tallinna Tehnikakõrgkool M. Rits
29.03.2019 8.55 Klassikatähtede koolikontsert  V- XII klass aula A. Eenma, JW SA
29.03.2019 9.55 Klassikatähtede koolikontsert  V- XII klass aula A. Eenma, JW SA
29.03.2019 10.55 Klassikatähtede koolikontsert  V- XII klass aula A. Eenma, JW SA
29.03.2019 15.00 Ilme Indas 80 koolipere aula EMÕL, A. Eenma

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms