Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2019/2020 MÄRTS
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
04.03.2020 15.30 Lahtiste uste päev IX klassid Kevade 8 õppetoolide juhid
05.03.2020 9.55-13.15 Gunnar Meinhardi liiklusloeng "Selge Pilt…!?" XII klassid aula L. Aun
05.03.2020 11.00-13.00 Haridusprojekt "Hommik ERSOga" IXb Eesti Kontsert L. Kvašnina
05.03.2020 14.00-16.00 klass+ projekt  keemialabor Xb (I rühm) Reaalkool L. KvaÅ¡nina
05.03.2020 14.00-15.15 Keskkonnahariduskeskuse praktiline tund "Kivimid"  R. Kristian VIIc kab 123 H. Leoste
6.03.2020 12.00 Tallinna linna matemaatikaülesannete lahendamise võistlus â€œ4_5_6_MATASÕBRAD” Tallinna koolide IV-VI klasside õpilased Kevade 8 K. Rikson, G. Apri
6.03.2020 13.00-14.00 Uisutamine XIa Vanalinna uisuplats M.-L. Madison
06.03.2020 14.00-16.00 klass+ projekt  keemialabor Xb (II rühm) Reaalkool L. KvaÅ¡nina
06.03.2019 18.00 II trimestri hinded e-koolis põhikool   aineõpetajad
9.03.2020 12.00 Etendus: "Vai-vai vaene Vargamäe" Va, c Draamateater E. Viikmann
9.03.2020   Tartu linnamuuseumi rändnäitus "Tartu rahu 100" koolipere Kevade 8 A. Eenma
10.03.2020 10.55 Filoloog  Priit Põhjala loeng X, XII klass aula L. Aun, I. Aimla
06.03.-08.03.2020 12.00 Suusaõppereis Kuutsemäe-Holstre VII klassid Kuutsemäe-Holstre M. Koitla, K. Lippur
10.03.2020 8.00-21.00 Õppekäik TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja teatrietendus Ugalas XI ab Viljandi M.-L. Madison, H. Leoste, E. Veske,
10.03.2020 8.55-12.40 Matemaatikaülesannete lahendamise päev XII klassid Kevade 8 matemaatikaõpetajad
10.03.2020 8.00 KiVa aruteluring klassijuhatajatele Luise maja klassijuhatajad Luise 38 KiVa tiim
10.03.2020 8.55, 9.55, 11.55 emakeeleolümpiaad I-IV klass Luise 38 K. Uudelt
11.03.2020 9.55-10.40 Siim Kallase majandusteemaline külalistund  XII klassid 110 K.-K.Repson
11.03.2020 eriplaan Matemaatikaülesannete lahendamise päev IX klassid Kevade 8 matemaatikaõpetajad
11.03.2020 10.55 Kati Pajumani loeng unest ja aja planeerimisest VIIIa Kevade 8, 126 G. Apri
11.03.2020 11.55 deklamaatorite konkurss "Loeme Tähekest" I-V klass Luise 38 K. Rikson
11.03.2020 18.00 Westholmi Muusikakooli muusikalikontsert koolipere aula S. Mutso
12.03.2020 9.00 Endla teatri "Dr. Dolittle" ja Kaitseliidu Pärnu maleva külastus VII b,d, ja VIa (10 õpilast) Pärnu K. Lippur, M. Koitla
12.03.2020 9.55 kirjandustund "Jaan Kross 100" IX klassid aula Ü. Uulma
12.03.2020 14.00-16.00 klass+ projekt  keemialabor Xa (I rühm) Reaalkool L. KvaÅ¡nina
12.03.2020 14.00-15.15 Keskkonnahariduskeskuse praktiline tund "Kivimid"  R. Kristian VIId 123 H. Leoste
13.03.2020 9.55 Juskega Tallinna vanalinnas V b  Tallinna vanalinn K. Retpap
13.03.2020 10.00 Vahipataljoni lahtiste uste päev VIa Vahipataljon, Tööstuse 54A J. Oengo, M.-L. Õnnis
13.03.2020 14.00-16.00 klass+ projekt  keemialabor Xa (IIrühm) Reaalkool L. KvaÅ¡nina
13.03.2020 12.55 emakeelenädala aktus I-II klass Luise 38 K. Uudelt
14.03.2020 12.00 Segakooride konkurss Pärnus X-XII klass Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium R. Sild, S. Veskimäe
16.03.2020 8.55, 9.55 emakeelenädala aktus pühendatud Eesti rahvajutu aastale, külas Piret Päär II - III klass Luise 38 K. Uudelt
16.03.2020 13.00 Etlejate konkurss  VI-XII klass aula emakeeleõpetajad
17.03.2020 13.30 teatrikülastus "Othello" X ab Kaja keskus T. Tiiman
18.03.2020 9.00-14.00 Avalik lahkamine ja bakterite näitus IX klassid (erigraafik) Tervishoiumuuseum E. Torv ja IXndate klassijuhatajad
19.03.2020 8.55-10.55 Rahvusvaheline matemaatikavõistlus "Känguru" VI-XII klass Kevade 8 G. Apri
19.03.2020 8.55-10.55 Rahvusvaheline matemaatikavõistlus "Känguru" I - V klass Luise 38 K. Uudelt
19.03.2020 11.00-13.00 Haridusprojekt "Hommik ERSOga" IXa Eesti Kontsert M.-L. Õnnis
19.03.2020 12.00-15.00 Sass Henno loeng "Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge" gümnaasium aula E. Veske
20.03.2020 9.55 Juskega Tallinna vanalinnas V a Tallinna vanalinn K. Kaus
21.03.2020 10.00 Kolme kooli sisseastumiskatsed IX klasside õpilased Kevade 8 L. Aun
24.03.2020 9.00-15.00 Eesti keele proovieksam XII klassid 312, 314 Ü. Uulma, L. Aun
23.-25.03.2020   Loovtööde kaitsmise proov VIII abc aula Õnnis, Apri, Veskimäe, Uulma
27.03.2020 9.55 Juskega Tallinna vanalinnas V c Tallinna vanalinn E. Viikmann
26.-27.03.2020   Loovtööde kaitsmine  VIII klassid aula L. Aun
31.03.2020 12.00 Õppeprogramm: Soo VIa Eesti Loodusmuuseum L. Link

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli üheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa ligi nelisada õpilast. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi ansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Kerge ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. 

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures muusikakool, rahvatantsu-, robootika-, tsirkusering. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Metodisti kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor. Kooli kollektiivid on osalenud  Kassisaba päevadel.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ãœlelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms