Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 JAANUAR
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
08.01.2019 13.00-15.30 Avalik lahkamine ja ringkäik tervishoiumuuseumis IX c Tervishoiumuuseum E. Torv
09.01.2019 9.55-15.35 Segakoori laulupäev Gümnaasiumi segakoori lauljad  aula G. Koik, S. Veskimäe
10.01.2019 9.55-15.35  Noortekoori laulupäev Noortekoori lauljad aula G. Koik, S. Veskimäe
10.01.2019 12.00-15.00/16.00 Matemaatikaolümpiaadi koolivoor VII-XII klass 225, 226 G. Apri
11.01.2019 9.55; 11.55; 13.55 Mängude päev - 11.a klassi uurimistöö praktiline osa II klassid, III klassid, I klassid Luise 38 K. Rikson, klassijuhatajad
14.01.2019 13.00-15.30 Emakeeleolümpiaadi koolivoor VII-XII klass 312, 314 E. Veske
14.01-22.02 2019   Õpioskused  VII klass   klassijuhatajad
14.01-4.02.2019   Õpioskused  V klass   klassijuhatajad
15.01.2019 12.00-15.00 XII b reaalsuuna õppekäik TalTechi XII b reaalsuund TalTech E. Veske
15.01.2019 9.55-14.40 Lastekoori laulupäev Lastekoori lauljad aula G. Koik, S. Veskimäe
15.01.2019 9.00-10.15 Geograafia olümpiaadi koolivoor (elektrooniline) VII klass arvutiklass H. Leoste
15.01.2019 10.30-11.45 Geograafia olümpiaadi koolivoor (elektrooniline) VIII klass arvutiklass H. Leoste
15.01.2019 12.15-13.30 Geograafia olümpiaadi koolivoor (elektrooniline) IX klass arvutiklass H. Leoste
15.01.2019 9.00-10.15 Geograafia olümpiaadi koolivoor (elektrooniline) VII klass arvutiklass H. Leoste
15.01.2019 16.30 Ansambel Hortus Musicuse kontsert X a, X b Väravatorn S. Veskimäe
16.-18.01 2019   Õppereis Soome, Vantaa Mikkola kooli IX b Soome, Vantaa G. Koik
20.01.2019 19.00 Ooper "Pilvede värvid" XII ab Rahvusooper Estonia G. Koik
21.01.2019 10.00 Haridusprogramm Orkester V b Estonia talveaed G. Koik
22.01.2019 19.00 Etendus "Noored hinged" XI a, XII a, XII b, IX b NUKU teater Ü. Uulma, G. Koik
22.01.2019 12.00-15.00 XII a reaalsuuna õppekäik TalTechi XII a reaalsuund TalTech E. Veske, M. Rits
22.01.2019 tundide ajal Inglise keele tasemetöö V a, VI a, VIII a inglise keele klassid M. Rits, J. Oengo, T. Tiiman
23.01.2019 tundide ajal Inglise keele tasemetöö VII a, IX a inglise keele klassid M. Rits, J. Oengo, T. Tiiman
28.01-01.02.2019 tundide ajal Matemaatika nuputamisnädal V-VI klass Kevade 8, 118 G. Apri
28.01.2019 8.55 Matemaatikaolümpiaadi koolivoor II- IV klassid Luise 38 K. Uudelt
29.01.2019 11.55 Matemaatikaolümpiaadi koolivoor I klassid Luise 38 K. Uudelt
30.01.2019 11.55 Matemaatikaolümpiaadi koolivoor V-VI klass 404 G. Apri
30.01.2019 9.55 NUPUTA koolivoor (võistkondlik) II - IV klass Luise 38 K. Uudelt, K. Rikson
30.01.2019 12.55 NUPUTA koolivoor (võistkondlik) I klassid Luise 38 K. Uudelt, K. Rikson
31.01.2019 10.30 Muuseumitund Vene Muuseumis VIII a Pikk tn 35a L. Zenzina
31.01.2019 11.00 Emakeele olümpiaadi piirkonnavoor JWG-s Tallinna koolide õpilased II ja III korruse klassid L. Aun
31.01.2019 12.15-17.00 Segakoori ja noortekoori laulupeo I eelproov Segakoor, noortekoor Vene Kultuurikeskus G. Koik, S. Veskimäe
31.01.2019 8.30 Maanteeameti noorte riskikäitumise ennetamise koolitus „Georgi ja Kaspari lugu“ IX a, IX c aula L. Aun
31.01.2019 9.00 Laste ja noortelaager "Suvekool Audrus 2019" 2 töötuba klassid valikuliselt Kevade 8 A. Eenma

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms