Kuutööplaan

JWG TÖÖPLAAN 2017/2018 OKTOOBER
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
04.10.2017 12.15 Muuseumitund KUMUs XIIa klass KUMU E. Veske
04.10.2017 15.45 Õppetoolijuhtide koosolek   Kevade 8 K. Uudelt, L. Aun
04.10.2017 17.30 JW SA nõukogu ja juhatuse kooslek JW SA Kevade 8 K.Uudelt, J.Sarv
05.10.2017   Õpetajate päev     abituurium, A. Eenma
06.10.2017 12.55 RAM- i kontsert X-XII klassid aula A. Eenma
09.10.2017 11.55 Eesti lipu õnnistamine õpetajad, klasside esindajad, segakoor aula K. Lippur
11.10.2017 15.40 Kohtumine Rajaleidja koordinaatoriga klassijuhatajad VII- XII klass 311 L. Aun
12.10.2017 9.55 Infotund TTÜ erialdadest ja sisseastumisest XII reaalsuund 106 A. Eenma
12.10.2017 12.09.2017 Näituse "Vapp ja lipp" külastus VIc Eesti Ajaloo muuseumi Suurgildi hoone B. Annast
13.10.2017 11.00 Nukuteatri etendus "Timm Thaler ehk Müüdud naer" VIIab ja VIIIc  Nukuteater E. Veske, Ü. Uulma, E.Torv, B. Annast
20.10.2017   Kooli XIII tordivõistlus, teema "Vabadus"   aula A. Eenma 
20.10.2017 12.00 Haridusprogramm "Söö terviseks" VIIb Tervise muuseum L. Kvašnina
20.10.2017 12.00-22.00 Rakvere päev - politseimuuseum, Rakvere teater VIIa Rakvere M.-L. Õnnis
18.10.2017   Robootika lõimimine ainetundidesse- koolitaja Anneli Mõtsmees aineõpetajad Luise 38 A. Mikli
18.10.2017 15.00 Dokumentaalfilm "Sonita" XIIab kino "Sõprus" E. Torv
21.-27.10.2017   Põhja- Poola hansalinnad XIIab Poola A. Eenma, H. Leoste
23.10.2017 11.00 Õpetajate koolitus "Lapse lein" õpetajad 118 A. Tooma
25.10.2017   Pikapäevarühma novembrikuu toiduraha 22.78 (17 päeva)     lapsevanemad
30.10.2017   Klasside pildistamine I-IV Luise 38 OÜ Fotomaagia
31.10.2017   Õppekäik Viru vanglasse XII riigikaitse õppesuund   T. Atla
31.10.2017   Klasside pildistamine V-XII Luise 38 / aula OÜ Fotomaagia
31.10.2017 19.00 Teatri ühiskülastus "Väljaheitmine" IXc klass Tallinna Draamateater B. Annast
31.10.2017 08.00-22.00 Õppepäev Tartus XI ab Tartu E.Veske, M. Rits

 

 

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms