Kuutööplaan

 

JWG TÖÖPLAAN 2018/2019 SEPTEMBER
Kuupäev Kellaaeg Ürituse nimetus Sihtgrupp Asukoht Vastutaja
03.09.2018 9.00, 10.00 Kooliaasta avaaktused II-V klass Luise 38 saal K. Uudelt
03.09.2018 9.00, 9.45, 10.30 Kooliaasta avaaktused V- XI klassid Kevade 8 aula  A. Eenma
03.09.2018 12.00 Aktus I ja XII klassid, lapsevanemad Kevade 8 aula  A. Eenma
06.09.2018 17.30 lastevanemate klassikoosolek I klasside lapsevanemad   klassijuhatajad
07.09.2018   õpilasesinduse liikmete valmine VII- XII klasside esindajad   klassijuhatajad
11.09.2018 9.40, 10.40, 11.40 Freeflowstudio tantsuminutid V- XII klass aula A. Eenma
11.09.2018 14.50 Õpilasesinduse avakoosolek VII-XII klasside ÕE liikmed aula A. Eenma
11.09.2018 18.00 6.klasside lastevanemate koosolek VI klasside lapsevanemad Kevade 8 aula  VI kl. klassijuhatajad
12.09.2018 17.00 Koolivormi laat lapsevanemad Kevade 8 I korrus A. Eenma
12.09.2018 18.00 Lastevanemate üldkoosolek V- XII klassi õpilaste vanemad Kevade 8 aula  R. Kuustik
13.09.2018 17.00 Koolivormi laat lapsevanemad Luise 38 I korrus K. Uudelt
13.-15.09.2018   Õppekäik"Vabadudussõja radadel" Xab riigikaitse Valga, Cesis (Läti Vabariik) H. Arike, K. Lippur
13.09.2018 18.00 Lastevanemate üldkoosolek I- V klassi õpilaste vanemad Luise 38 I korrus R. Kuustik
19.09.2018 Kogu päev Geograafia õppepäev Ida-Virumaal  IX c, Xb Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum  H. Leoste ja E. Torv
21.09.2018   Sügisjooks I- IV klassid ja Vc Hirvepark K. Tiislär
28.09.2018   Rebastepäev X- XI klassid Kevade 8 A. Eenma
28-30.09.2018 12.00 6.klasside õppekäik Pärnumaale VI klassid Pärnumaa M. Koitla, K. Lippur

Kooli huvitegevus

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvitegevust võiks iseloomustada kolme sõnaga-isetegemine, avatus ja traditsioonid.

Isetegemise all mõistame seda, et kooli kaheksasajast õpilasest lööb huviringides kaasa üle kolmveerandi. Palju osalejaid on kooli koorides, kõikidel kooridel on I kategooria. Laulda saab mudilas-, poiste-, laste- või segakooris. Lisaks tegutseb veel gümnaasiumi neidudeansambel, kes on nõutud esineja ka väljaspool kooli. Kooli muusikalembusest sai 1995. aastal alguse ka solistide võistlus WestFest, mille võitjad Arete Teemets ning Iiris Vesik vallutavad täna maailma ooperi- ja popmuusikalavasid. Kooli 110. aastapäeval laienes solistide võistlus ülelinnaliseks lauljate jõukatsumiseks WestFestOpeni nime all. Kooli isemajandavas muusikaklassis võib õppida pillimängu.

Isetegemise alla läheb ka Jakob Westholmi Sihtasutuse loomine 2009. aastal. Tänaseks töötab koolituskeskuse juures eelkool, rahvatantsu-, hispaania  ja inglise keele ring. 2012. aasta juunis toimus koolituskeskuse esimene linnalaager, millega kõik osavõtjad väga rahule jäid. Isetegemise vajadusest on sündinud õpetajate tantsuansambel „Astra“, kes on esinenud ka välismaal.

Avatuse all mõtleme seda, et oma tegemisi püüame teistega jagada. Koolil on ajaleht Westpost, raadio Sass. Kooli koduleht annab operatiivset teavet kõigist toredatest sündmustest. Linnarahvas on oodatud meie jõulukontserdile Jaani kirikusse. Rohkearvuliselt on meil pealtvaatajaid teistest koolidest playboxil , moeshowl ja jõuluballil. Linna lasteaedade ja algklasside õpilastele esitas algklasside trupp muusikale „Timbu-Limbu ja lumemöldrid“ ning „Pöial-liisi“. „Pöial-Liisit“ etendati vanalinnapäevade pealaval. Meie õpilased esinesid 2012. aasta Vanalinnapäevade avaetendusel „Põhjakonn“. Kindlasti mängib rolli see, et kooli aula on hea akustikaga, mis võimaldab siin korraldada suurepäraseid koolikontserte ning teatrietendusi. Hea asukoht vanalinna serval teeb võimalikuks tihedad õppekäigud Tallinna muuseumidesse ja teatritesse.   Samal põhjusel on küllalt lihtne korraldada õpilastele kohtumisi erinevate külalislektorite ning esinejatega. Püüame leida võimalusi, et saaks oma õpilastega esinemas käia erinevates lasteaedades, pensionäride päevakeskustes ning muukeelsetes koolides. Kooli ruumides on aastaid tegutsenud Revalia Poistekoor ja Carolina Tantsustuudio.

Meie koolil on palju traditsioone. Eelpool oli juttu juba muusikaõppest. Ülelinnalist edu on saavutanud meie võrk- ja korvpallimängijad. Hoolimata Jakob Westholmi Gümnaasiumi kitsastest sportimistingimustest, püüame alati osaleda kõikidel koolinoorte spordimängudel. Traditsiooniline on kooli sünnipäevaaegne stiilinädal, mille temaatika ja sündmustekalender annab eneseteostusevõimaluse iga iseloomutüübi esindajale. Toimuvad näitused, kostüümi- ja isetegevusvõistlused. Nulli või viiega lõppev sünnipäev toob kokku kooli rohkearvulise vilistlaskonna Estonia kontserdisaali, kus jälgitakse kooli huvitegevuse paremaid etteasteid.

Üks suur unistus on meie kooliperel veel. Tahaksime saada käsitööklasse, kus saaks õmmelda, voolida, saagida ja puurida ning muud moodi käelist tegevust harrastada. Vast alles siis võiks väita, et meie koolis on valikuvõimalused kõikide huvitüüpide esindajatele.

Alla Eenma, Jakob Westholmi Gümnaasiumi huvijuht aastast 1998

 

 

saurus cms