Õpilasürituste plaan 2018/ 2019

AEG

ÜRITUS

SIHTGRUPP

Vastutaja

SEPTEMBER

Kooliaasta avaaktused
Sügisjooksud
Rebastepäev

I- XII klass
I- XII klass
X-XI klass

A. Eenma
K. Tiislär
A. Eenma

OKTOOBER

Õpetejate päev 5. oktoober

XIV Tordivõistlus 19. oktoober
Klasside pildistamine

I- XII klass

V- XII klass
I-XII klass

A. Eenma, abituurium

ÕE

OÜ Fotomaagia

NOVEMBER

Playbox

Kadri- ja mardipäev
Kodanikupäev

I-IV klass
V-XII klass
I- IV klasid

Algklasside õppetool
ÕE, A. Eenma
algõpetuse õppetool
humanitaarainete õppetool

DETSEMBER

Jõuluball -14. detsember

Kooli jõulukontsert Metodisti kirikus 12. detsember kell 15.00
Jõuluhommikud 21. detsember

IX-XII

I- XII klass, lapsevanemad
I- XII klass

A. Eenma, abituurium

A.Eenma

klassijuhatajad

JAANUAR

Moeshow

V- XII klass

ÕE

VEEBRUAR

Stiilinädal 

Kooli 121. aastapäev

Eesti vabariigi 101. aastapäev
Suusapäevad ( 4.-6. 02.2019)

I- XII klass

I- XII klass

I- XII klass
I- XII klass

ÕE

töörühm

humanitaarainete õppetool
M. Koitla

MÄRTS

Emakeele nädal


solistide võistlus "WestFest" ( 15.03.2019)

I- XII klass

humanitaarainete õppetool, algklasside õppetool


muusikaõpetajad

APRILL

Lõpukella aktus

I ja XII klass

 

A. Eenma

MAI

Spordipäev
solistide võistlus "Westfest"

I-XII klass
I- XII klass

Kehalise kasvatuse õpetajad
muusikaõpetajad

JUUNI

Kooliaasta lõpuaktused (11. juuni)

Põhikooli lõpuaktus (18. juuni 2019 kell 16.00)

Gümnaasiumi lõpuaktus (20. juuni 2019 kell 16.00)

I-XII klass , lapsevanemad

A.      Eenma

JUULI XXVII Üldlaulupidu ja XX ülstantsupidu osalevad kollektiivid ringijuhid

Jooksva kuu detailne plaan on kooli kuutööplaanis

 

saurus cms