Kuulutame välja konkursi järgmistele ametikohtadele

Seoses töökoormuse kasvuga uuel õppeaastal võtame konkursi korras tööle (alates augustist):

  • klassiõpetaja (1,0 ametikohta)

  • loodus- ja inimeseõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta)

  • inglise keele õpetaja (osaline koormus)

  • haridustehnoloog-ITK õpetaja (1,0 ametikohta)

  • sotsiaalpedagoog (1,0 ametikohta)

 

Nõutav kvalifikatsioonile vastav haridustase.

 

Konkursist osavõtuks esitada:

  • motiveeritud avaldus direktori nimele;

  • haridust tõendava dokumendi koopia;

  • elulookirjeldus;

  • muud kandideerija poolt oluliseks peetavad materjalid.

 

Dokumendid saata hiljemalt 15. juuniks 2018 aadressil: Kevade 8, 10137 Tallinn või e-postiga: kantselei at westholm dot ee

 

 


 

saurus cms