Kooli õppekava (KÕK) gümnaasiumi astmes (muutmisel 2019/2020 õppeaasta jaoks)

Lisaks riiklikule õppekavale (RÕK) ja õppesuundi kujundavatele kursustele pakub kool kõikidele gümnasistidele järgmisi õppeaineid

Klass

Kursuse nimetus

10. klass

Karjääriõpetus

Uurimistöö alused

Muusika lisakursus I või Tallinna ajalugu I või inglise keele lisakursus I

Saksa või hispaania keel I, II, III

11. klass

Joonestamine

Muusika lisakursus II või Tallinna ajalugu II või inglise keele lisakursus II

Saksa või hispaania keel IV, V, VI

12. klass

Filosoofia

Muusika lisakursus III või inglise keele lisakursus III

Saksa või hispaania keel VII, VIII, IX

Riigikaitse (humanitaar- ja reaalsuunal)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saurus cms