Järeltööd

Ühised järeltööd Jakob Westholmi Gümnaasiumi Kevade tn koolimajas toimuvad igal kolmapäeval alates kella 15:40-st (9. tund) II korruse klassides. Õpilane registreerub järeltööks aineõpetaja juures hiljemalt teispäeval 12.00.


 

saurus cms