Riigikaitse õppesuund

Jakob Westholmi Gümnaasiumi riigikaitse õppesuund alustas 2011. aastal pakkudes laiapõhjalist ja mitmekesist haridust Eesti riigist ja selle toimimisest huvitatud noortele. Oleme veendunud, et riik algab teadlikust ja haritud kodanikust ning oma riigi toimimist tutvustav õppesuund on viis, kuidas kasvatada ühiskondlikult ja sotsiaalselt haritud noori.

Riigikaitse õppesuund ei piirne militaarsete teemadega, vaid annab mitmekülgset sotsiaalset, eetilist ja praktilist lisa tavaainetele. Õppesuuna eesmärk on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes on lisaks omandanud põhjalikud teadmised Eesti riigistruktuuride toimimise kohta.


 

Riigikaitse õppesuuna kursused

Klass

Kursuse nimetus

10. klass

Sõjaline riigikaitse

Välilaager I

Etikett ja avalik esinemine

11. klass

Päästeteenistused

Piirivalve ja merejulgeolek

Välilaager II

Esmaabi (Eesti Punane Rist)

Enesekaitse I

12. klass

Riigikaitse III. Globaalne riigikaitse ja kodanikukasvatus

Korrektsioon

Enesekaitse II

Lembit Võime. Eesti piirivalvest 1918-1940

LINK


 

Riigikaitse õpilased külastasid Tallinna Kiirabi

Meie kooli õpilased külastasid Tallinna Kiirabi


 

Riigikaitseõpetuse välilaager 2012

Riigikaitseõpetuse välilaager


 

Külastasime Mereväge

Riigikaitse õppesuuna õpilased külas Mereväel


 

Westholmi Gümnaasiumis alustas riigikaitse õppesuund

Jakob Westholmi Gümnaasiumis alustas riigikaitse õppesuund

saurus cms