Humanitaarsuund

Humanitaarsuuna valinud õpilased saavad hea üldkultuurilise ettevalmistuse. Selle suuna lõpetajad on suutlikud orienteeruma aktuaalsetes kultuuri-, keele- ja kirjandusküsimustes. Peale teoreetiliste teadmiste omandamise on olulised praktiliste oskuste omandamist võimaldavad kõne- ja väitlus- ning kunstikursused. Tuge teadmiste ja oskuste süvendamisel pakuvad usundiõpetus ja psühholoogia.

Humanitaarsuuna õpinguid on võimalik mitmekesistada veelgi, kui valida lisaks ka antud valdkonda kuuluvaid valikaineid.

Ennast saab proovile panna luule- ja kõnevõistlustel ning konkurssidel.

Humanitaarsuunda soovitame neile, kes soovivad edasi õppima minna keele-, kirjandus- ja kultuuriteadusi, ajalugu, sotsiaal- ja ühiskonnateadusi, meediat, kunsti jms.


 

Humanitaarsuuna kursused


Klass

Kursuse nimetus

10. klass

Kõne ja väitlus I

Usundiõpetus

11. klass

Kõne ja väitlus II

Psühholoogia

12. klass

Eesti kunst

 

saurus cms