Reaalsuund

REAALSUUNDA ootame teadmishimulisi õpilasi, kes

  • soovivad süvendada oma teadmisi matemaatikas, füüsikas ja keemias;
  • tunnevad rõõmu matemaatikaülesannetele erinevate lahenduste leidmisest;
  • oskavad näha matemaatika ilu geomeetrias ja tõestuste loogikas;
  • kavatsevad õpinguid jätkata erialadel, kus reaalainete oskamine on oluline.

MATEMAATIKAT õpitakse laia õppekava järgi, õpitakse erinevaid lahendusvõtteid, lahendatakse rohkem ja raskemaid ülesandeid.


FÜÜSIKAS õpitakse materjali süvendatult, lahendatakse palju ülesandeid ning tehakse praktilisi töid.

 


 

Reaalsuuna kursused

  

Klass

Kursuse nimetus

10. klass

Planimeetria I

Teistsugune füüsika I

11. klass

Planimeetria II

Teistsugune füüsika II

12. klass

Praktiline matemaatika

Soojus. Soojusenergeetika

Ettevalmistus riigieksamiks

saurus cms