Kui oled saanud Hea tahte protokolli

Allkirjastatud Hea tahte protokoll tuleb koolile tuua õigeaegselt (kuupäev leitav protokollis) kas paberkandjal kooli välisukse küljes olevasse postkasti Kevade tn 8, Tallinn, või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil kantselei@westholm.ee

Kui oled tagastanud Hea tahte lepingu õigeaegselt, tuleb pärast põhikooli lõpetamist esitada kooli kantseleisse hiljemalt 21.06.2019 kell 14.00 järgmised dokumendid:

1. Avaldus. Blankett leitav: http://westholm.ee/public/2_kuni_12_klasside_avaldus_2016.pdf
2. Põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega (originaal või kinnitatud koopiad).
3. Tervisetõend eelmisest koolist (selle olemasolul).
4. Nõusolek andmekaitsetingimustega saata klassijuhatajale. Blankett leitav:JWG nousolek isikuandmete tootlemiseks 2019

10. A klassi klassijuhataja on Eve Torv

10. B klassi klassijuhataja on Ingrid Aimla

 

Enne kooliaasta algust


 

Kandideerimine 10. klassidesse 2019. aastal

 

 1. Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks loe esmalt läbi vastuvõtukord. Selle leiad aadressil: http://www.westholm.tln.edu.ee/index.php?id=10358
 2. Registreeri ennast keskkonnas https://sisseastumine.ee/, järjestades koolid oma eelistuste järgi. Registreerimine algab 9. märtsil kell 10:00 ja kestab kuni 20. märtsini kell 23:59.
 3. Kui oled osalenud 8. klassis üleriigilisel olümpiaadil lõppvoorus ja/või 9. klassis lõppvooru kutsutud ja soovid vabastust testidest, pead end registreerima hiljemalt 17. märtsil kell 10:00. Testidest vabastamise või mittevabastamise otsuse teatame  registreerimise süsteemi kaudu hiljemalt 19. märtsiks.
 4. Pärast registreerimist saad teada katsete toimumise koha (ühes kolmest koolist).
 5. Katsed toimuvad 23.03 kell 10:00
 6. Katsete tulemuste põhjal otsustab kool, kas oled pääsenud edasi vestlusvooru.
 7. Kandidaat saab sisse logida ning oma tulemusi ja vestlusvooru kutsumise otsuseid vaadata alates 4. aprillist.
 8. Vestlusvooru ajad määratakse vastavalt Sinu valitud koolieelistustele (kõigepealt esimese eelistuse koolis, jne).
 9. Katsete ja vestlusvooru tulemuste põhjal otsustab kool, kas on valmis Sind vastu võtma.
 10. Positiivse otsuse korral saad koolilt hea tahte protokolli, millega õpilaskandidaat, lapsevanem ja kool väljendavad vastastikust tahet koostööks.
 11. Kui allkirjastad protokolli ja tagastad selle kooli, arvatakse Sind kooli õpilaskandidaadiks.
saurus cms