Inglise keele klass

Inglise keele klassi õppekavas on suurem rõhk võõrkeeleõppel. A võõrkeele inglise keele õppimisega alustatakse 2.klassist nelja nädalatunniga. Põhikooli lõpuni on tundide arv tavaõppest suurem ja läbitav programm  mahukam. Kasutatakse tavaõppest erinevaid õppematerjale.


 

Muusikaklass

Muusika süvaõppe klassid tegutsevad Jakob Westholmi Gümnaasiumis alates 1964.aastast. Õpitakse riikliku õppekava järgi, toetudes õpetajate poolt loodud muusika süvaõppe õppekavale. Kasutatakse JO-LE-MI süsteemi. Õpilastel on põhikooli lõpuni 3-4 muusikatundi nädalas. Muusikaõpet toetavad koorilaul ja rütmika, pilliõpe (klaver, kitarr, plokkflööt) toimub soovi korral isemajandavas muusikaklassis.

Jakob Westholmi Gümnaasiumis harjutab 6 koori:

1.-2. klassi mudilaskoor

3.-4.klassi mudilaskoor

lastekoor (5-7-klass)

noortekoor( 8.-9.klass)

segakoor (gümnaasium)

poistekoor Revalia.

Algklassides tegutseb tütarlaste -, gümnaasiumis neidude - ja segaansambel. Kõik koorid on saavutanud I kategooria.

Kooli pikaajaliste traditsioonide hulka kuuluvad igakevadine solistide konkurss „West – Fest“, jõulukontserdid Jaani kirikus, laulupidudest osavõtt ja palju muud. Koostöös algklasside õppetooliga on lavastatud 2 muusikali- R.Kõrgemäe „Timbu – limbu ja lumemöldrid“ ning K.Sillamaa „ Pöial – Liisi“.

Õpilased osalevad Tallinnas ja mujal vabariigis toimuvatel muusikakonkurssidel ( Laulukarusell, Volüüm ) ning olümpiaadidel. Meie muusika süvaõppe klassidest on sirgunud mitmed tunnustatud muusikud.


 

Majandusklass

Majandusõppe klassis läbitakse algkooli osas Junior Archievemendi majandusõppe programm „7 sammu“  Programmi kasutamine erinevate klasside tasemel aitab õpilastel mõista neid ümbritsevat majanduselu ning valmistab nad ette jätkuvateks õpinguteks ja nendega kaasnevateks saavutusteks. Pakutavad tegevused aitavad õpilastel paremini mõista suhteid koolis õpitava ning praktilises majandustegevuses eduka osalemise vahel. Lisaks pannakse suuremat rõhku matemaatikale ja nuputamisele.

“Inimene, ettevõte, maailm” on JA Eesti programm põhikooli õpilastele, mis koosneb kolmest osast ning on mõeldud 7. - 9. klassidele.  Õpilased õpivad tundma majandust ning majandusprotsesside mõju nende elule nüüd ja tulevikus. Tundides käsitletu näitab hariduse tähtsust ja vajadust lõpetada kool.


 

saurus cms