Kirjalike tööde juhend

 

Kirjalike tööde juhend - essee, retsensioon, referaat, loovtöö, uurimistöö.

 

Loovtöö esitamise dokumentatsioon

Loovtöö juhendaja hinnanguleht

 

Loovtöö päevik

 

Uurimistöö esitamise dokumentatsioon

Praktilise töö retsensioon

Uurimistöö autori kinnitusleht

Uurimistöö_juhendaja_hinnanguleht

Õpilasuurimuse retsensioon


 

saurus cms