Kirjalike tööde juhend

 

Kirjalike tööde juhend 2018 - essee, retsensioon, referaat, loovtöö, uurimistöö.

 

Loovtöö esitamise dokumentatsioon

Loovtöö päevik

Loovtöö juhendaja hinnanguleht

 

Uurimistöö esitamise dokumentatsioon

Uurimistöö autori kinnitusleht

Uurimistöö juhendaja hinnanguleht

Õpilasuurimuse retsensioon

Praktilise töö retsensioon


 

saurus cms