Koolisöökla palub tagasisidet

Baltic Restaurants Estonia eesmärk on pakkuda igapäevaselt maitsvat ja tervislikku lõunat ning olla kooliperele aktiivne ja kindel koostööpartner.

Selleks, et hinnata meie igapäevast tööd ja ootustele vastavust, viime läbi igal aastal koolitoiduga rahulolu uuringut. Sellel aastal viime uuringu läbi perioodil 27.11 – 13.12.

Küsitlus on veebipõhine ja küsitlusele saavad vastata nii õpilased, koolipersonal kui ka lapsevanemad.

Link kooliküsitluse ankeedile - http://www.eformular.com/eerennier/koolikysitlus2013.html


 

saurus cms