Vilistlaskogu tegevuskava 2018/ 2019

  • 12. veebruar 2019 kell 10.55 vilistlaste külalistunnid. Traditsiooniliselt annavad kooli sünnipäeva nädalal klassides tunde vilistlased. Soovist selles toredas ettevõtmises osaleda võib teatada vilistlaskogu juhatusele vilistlaskogu@westholm.ee
      
  • 9. mail 2019 kell 14.00 Jakob Westholmi 142. sünniaastapäeva puhul mälestusmiiting Rahumäe kalmistul
     
  • 20. juuni 2019 kell 16.00 gümnaasiumi lõpuaktusel kuldmedaliga lõpetajatele laualipu ja kõikidele lõpetajatele vilistlasmärkide kinkimine. 

 

 

saurus cms