Õppekava (MUUTMISEL)

Jakob Westholmi Gümnaasiumi õppekava üldosa

 

Lõiming õppetöös:

Lõiming I ja II kooliastmes

Lõiming ajaloos

Lõiming bioloogias

Lõiming eesti keeles ja kirjanduses

Lõiming hispaania keeles

Lõiming inglise keeles

Lõiming inimeseõpetuses

Lõiming kehalises kasvatuses

Lõiming kunstis

Lõiming matemaatikas I ja II kooliastmes

Lõiming matemaatikas III kooliastmes

Lõiming muusikaõpetuses ja muusikaajaloos

Lõiming käsitöös ja kodunduses

Lõiming saksa keeles

Lõiming vene keeles

Lõiming ühiskonnaõpetuses

Majandusõppe ainekava

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi ainekavad

I kooliaste

Aine

Ainekava

1.    klass

     Eesti keel

     Kehaline kasvatus

     Kunst

     Loodusõpetus

     Majandusõpe

     Matemaatika

     Muusika

 

     Tööõpetus

 

2.    klass

     Eesti keel

     Inglise keel

     Inimeseõpetus

     Kehaline kasvatus

     Kunst

     Loodusõpetus

     Majandusõpe

     Matemaatika

     Muusika

 

     Tööõpetus

 

3.    klass

     Eesti keel

     Inglise keel

     Inimeseõpetus

     Kehaline kasvatus

     Kunst

     Loodusõpetus

     Majandusõpe

     Matemaatika

     Muusika

 

     Tööõpetus

 

 

     Eesti keel 1. klass

     Kehaline kasvatus 1.klass

     Kunst 1. klass

     Loodusõpetus 1. klass

     Majandusõpe 1. klass

     Matemaatika 1.klass

     Muusika 1. klass

    Muusika süvaõpe 1. klass

     Tööõpetus 1. klass

 

 

    Eesti keel 2. klass

    Inglise keel 2. klass

    Inimeseõpetus 2. klass

    Kehaline kasvatus 2. klass

    Kunst 2. klass

    Loodusõpetus 2. klass

    Majandusõpe 2. klass

    Matemaatika 2. klass

    Muusika 2. klass

   Muusika süvaõpe 2. klass

   Tööõpetus 2. klass

 

 

     Eesti keel 3. klass

     Inglise keel 3. klass

     Inimeseõpetus 3. klass

     Kehaline kasvatus 3. klass

     Kunst 3. klass

     Loodusõpetus 3. klass

     Majandusõpe 3. klass

     Matemaatika 3. klass

     Muusika 3. klass

    Muusika süvaõpe 3. klass

     Tööõpetus 3. klass

 

 

 

 

 

II kooliaste

Aine

Ainekava

4.    klass

     Arvutiõpetus

     Eesti keel

     Inglise keel

     Kehaline kasvatus

     Kunst

     Loodusõpetus

     Majandusõpe

     Matemaatika

     Muusika

 

     Tööõpetus

 

5.    klass

     Ajalugu

     Eesti keel

     Inglise keel

     Inimeseõpetus

     Kehaline kasvatus

     Kirjandus

     Kunst

     Loodusõpetus

     Majandusõpe

     Matemaatika

     Muusika

 

     Tööõpetus

 

6.    klass

     Ajalugu

     Eesti keel

     Inglise keel

     Inimeseõpetus

     Kehaline kasvatus

     Kirjandus

     Kunst

     Loodusõpetus

     Majandusõpe

     Matemaatika

     Muusika

 

     Tööõpetus

     Vene keel

 

 

 

     Arvutiõpetus 4. klass

     Eesti keel 4. klass

     Inglise keel 4. klass ja süvendatud õpe

     Kehaline kasvatus 4. klass

     Kunst 4. klass

     Loodusõpetus 4. klass

     Majandusõpe 4 klass

     Matemaatika 4. klass

     Muusika 4. klass

     Muusika süvaõpe 4. klass

     Tööõpetus 4. klass

 

 

     Ajalugu 5. klassis

     Eesti keel 5. klass

     Inglise keel 5. klass ja süvendatud õpe

     Inimeseõpetus 5. klass

     Kehaline kasvatus 5. klass

     Kirjandus 5. klass

     Kunst 5. klass

     Loodusõpetus 5. klass

     Majandusõpe 5.klass

     Matemaatika 5. klass

     Muusika 5.klass

     Muusika süvaõpe 5. klass

     Tööõpetus 5. klass

 

 

     ●     Ajalugu 6. klassis

     Eesti keel 6. klass

     Inglise keel 6. klass ja süvendatud õpe

     Inimeseõpetus 6.klass

     Kehaline kasvatus 6. klass

     Kirjandus 6. klass

     Kunst 6. klass

     Loodusõpetus 6.klass

     Majandusõpe 6. klass

     Matemaatika 6. klass

     Muusika 6. klass

     Muusika süvaõpetus 6. klass

     Tööõpetus 6. klass

     Vene keel 6. klass

  

III kooliaste

Aine

Ainekava

7.    klass

     Ajalugu

     Bioloogia

     Eesti keel

     Geograafia

     Inglise keel

     Inimeseõpetus

     Kehaline kasvatus

     Kirjandus

     Kunst

     Loodusõpetus

     Majandusõpe

     Matemaatika

     Muusika

 

     Tööõpetus

     Vene keel

8.    klass

     Ajalugu

     Bioloogia

     Eesti keel

     Füüsika

     Geograafia

     Inglise keel

     Keemia

     Kehaline kasvatus

     Kirjandus

     Kunst

     Majandusõpe

     Matemaatika

     Muusika

 

     Tööõpetus

     Vene keel

9.    klass

     Ajalugu

     Bioloogia

     Eesti keel

     Füüsika

     Geograafia

     Inglise keel

     Keemia

     Kehaline kasvatus

     Kirjandus

     Kunst

     Majandusõpe

     Matemaatika

     Muusika

 

     Tööõpetus

     Vene keel

     Ühiskonnaõpetus

     Loovtöö

 

     Ajalugu 7. klass

     Bioloogia 7. klass

     Eesti keel 7. klass

     Geograafia 7. klass

     Inglise keel 7. klass ja süvendatud õpe

    Inimeseõpetus 7. klass

     Kehaline kasvatus 7. klass

     Kirjandus 7. klass

     Kunst 7. klass

     Loodusõpetus 7. klass

     Majandusõpe 7. klass

     Matemaatika 7. klass

     Muusika 7. klass

     Muusika süvaõpetus 7. klass

     Tööõpetus 7. klass

     Vene keel 7. klass

 

     Ajalugu 8. klassis

    Bioloogia 8. klassis

     Eesti keel 8. klass

     Füüsika 8. klass

     Geograafia 8. klass

     Inglise keel 8. klass ja süvendatud õpe

    Keemia 8. klass

     Kehaline kasvatus 8. klass

     Kirjandus 8. klass

     Kunst 8. klass

    Majandusõpe 8. klass

     Matemaatika

    Muusika 8. klass

     Muusika süvaõpetus 8. klass

     Tööõpetus

     Vene keel

 

     Ajalugu 9. klass

     Bioloogia 9. klass

     Eesti keel 9. klass

     Füüsika 9. klass

     Geograafia 9. klass

     Inglise keel 9. klass ja süvendatud õpe

     Keemia 9. klass

     Kehaline kasvatus 9. klass

     Kirjandus 9. klass

     Kunst 9. klass

     Majandusõpe 9. klass

     Matemaatika

     Muusika 9. klass

     Muusika süvaõpetus 9. klass

     Tööõpetus

     Vene keel

     Ühiskonnaõpetus

     Loovtöö

 

Gümnaasium

Keel ja kirjandus

Ainekava

  • Keel ja ühiskond
  • Praktiline eesti keel I-III

 

Valikkursused:

       Meedia ja mõjutamine

       Teksti keel ja stiil I-II

 

 

 

Võõrkeeled

Ainekava

A-võõrkeel

       Inglise keel I-XII

Valikkursused:

B-võõrkeel

       Vene keel I-VI

       Saksa keel I-IX

       Hispaania keel I-IX

 

Matemaatika

Ainekava

       Kitsas matemaatika

       Lai matemaatika

 

Valikkursused:

       Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria

       Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria

       Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine

 

Loodusained

Ainekava

       Bioloogia

 

 

 

 

 

       Geograafia (loodusgeograafia)

 

 

 

 

 

 

 

 

       Keemia

 

 

 

 

       Füüsika
Valikkursused:

       Arvutite kasutamine uurimistöös

 

 

Sotsiaalained

Ainekava

       Ajalugu

       Ühiskonnaõpetus

       Inimeseõpetus

       Geograafia (inimgeograafia)

Valikkursused:

       Tallinna ajalugu

 

 

 

 

       Psühholoogia

 


 

Kunstiained

Ainekava

       Muusika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kunst


 

Valikkursused:

       Eesti kunst

 

Kehaline kasvatus

Ainekava

       Kehaline kasvatus

 

Riigikaitse valikkursused

Ainekava

       Riigikaitse

       Praktiline õpe välilaagris

 

Muud valikkursused

Ainekava

       Karjääriõpetus

       Uurimistöö alused

       Etikett ja avalik esinemine

 

 

Õppekava on täiendamisel

 

saurus cms