Õppekava (MUUTMISEL)

Jakob Westholmi Gümnaasiumi õppekava üldosa

 

Lõiming õppetöös:

Lõiming I ja II kooliastmes

Lõiming ajaloos

Lõiming bioloogias

Lõiming eesti keeles ja kirjanduses

Lõiming hispaania keeles

Lõiming inglise keeles

Lõiming inimeseõpetuses

Lõiming kehalises kasvatuses

Lõiming kunstis

Lõiming matemaatikas I ja II kooliastmes

Lõiming matemaatikas III kooliastmes

Lõiming muusikaõpetuses ja muusikaajaloos

Lõiming käsitöös ja kodunduses

Lõiming saksa keeles

Lõiming vene keeles

Lõiming ühiskonnaõpetuses

Majandusõppe ainekava

 

Jakob Westholmi Gümnaasiumi ainekavad

I kooliaste

Aine

Ainekava

1.    klass

●     Eesti keel

●     Kehaline kasvatus

●     Kunst

●     Loodusõpetus

●     Majandusõpe

●     Matemaatika

●     Muusika

 

●     Tööõpetus

 

2.    klass

●     Eesti keel

●     Inglise keel

●     Inimeseõpetus

●     Kehaline kasvatus

●     Kunst

●     Loodusõpetus

●     Majandusõpe

●     Matemaatika

●     Muusika

 

●     Tööõpetus

 

3.    klass

●     Eesti keel

●     Inglise keel

●     Inimeseõpetus

●     Kehaline kasvatus

●     Kunst

●     Loodusõpetus

●     Majandusõpe

●     Matemaatika

●     Muusika

 

●     Tööõpetus

 

 

●     Eesti keel 1. klass

●     Kehaline kasvatus 1.klass

●     Kunst 1. klass

●     Loodusõpetus 1. klass

●     Majandusõpe 1. klass

●     Matemaatika 1.klass

●     Muusika 1. klass

●    Muusika süvaõpe 1. klass

●     Tööõpetus 1. klass

 

 

●    Eesti keel 2. klass

●    Inglise keel 2. klass

●    Inimeseõpetus 2. klass

●    Kehaline kasvatus 2. klass

●    Kunst 2. klass

●    Loodusõpetus 2. klass

●    Majandusõpe 2. klass

●    Matemaatika 2. klass

●    Muusika 2. klass

●   Muusika süvaõpe 2. klass

●   Tööõpetus 2. klass

 

 

●     Eesti keel 3. klass

●     Inglise keel 3. klass

●     Inimeseõpetus 3. klass

●     Kehaline kasvatus 3. klass

●     Kunst 3. klass

●     Loodusõpetus 3. klass

●     Majandusõpe 3. klass

●     Matemaatika 3. klass

●     Muusika 3. klass

●    Muusika süvaõpe 3. klass

●     Tööõpetus 3. klass

 

 

 

 

 

II kooliaste

Aine

Ainekava

4.    klass

●     Arvutiõpetus

●     Eesti keel

●     Inglise keel

●     Kehaline kasvatus

●     Kunst

●     Loodusõpetus

●     Majandusõpe

●     Matemaatika

●     Muusika

 

●     Tööõpetus

 

5.    klass

●     Ajalugu

●     Eesti keel

●     Inglise keel

●     Inimeseõpetus

●     Kehaline kasvatus

●     Kirjandus

●     Kunst

●     Loodusõpetus

●     Majandusõpe

●     Matemaatika

●     Muusika

 

●     Tööõpetus

 

6.    klass

●     Ajalugu

●     Eesti keel

●     Inglise keel

●     Inimeseõpetus

●     Kehaline kasvatus

●     Kirjandus

●     Kunst

●     Loodusõpetus

●     Majandusõpe

●     Matemaatika

●     Muusika

 

●     Tööõpetus

●     Vene keel

 

 

 

●     Arvutiõpetus 4. klass

●     Eesti keel 4. klass

●     Inglise keel 4. klass ja süvendatud õpe

●     Kehaline kasvatus 4. klass

●     Kunst 4. klass

●     Loodusõpetus 4. klass

●     Majandusõpe 4 klass

●     Matemaatika 4. klass

●     Muusika 4. klass

●     Muusika süvaõpe 4. klass

●     Tööõpetus 4. klass

 

 

●     Ajalugu 5. klassis

●     Eesti keel 5. klass

●     Inglise keel 5. klass ja süvendatud õpe

●     Inimeseõpetus 5. klass

●     Kehaline kasvatus 5. klass

●     Kirjandus 5. klass

●     Kunst 5. klass

●     Loodusõpetus 5. klass

●     Majandusõpe 5.klass

●     Matemaatika 5. klass

●     Muusika 5.klass

●     Muusika süvaõpe 5. klass

●     Tööõpetus 5. klass

 

 

     ●     Ajalugu 6. klassis

●     Eesti keel 6. klass

●     Inglise keel 6. klass ja süvendatud õpe

●     Inimeseõpetus 6.klass

●     Kehaline kasvatus 6. klass

●     Kirjandus 6. klass

●     Kunst 6. klass

●     Loodusõpetus 6.klass

●     Majandusõpe 6. klass

●     Matemaatika 6. klass

●     Muusika 6. klass

●     Muusika süvaõpetus 6. klass

●     Tööõpetus 6. klass

●     Vene keel 6. klass

  

III kooliaste

Aine

Ainekava

7.    klass

●     Ajalugu

●     Bioloogia

●     Eesti keel

●     Geograafia

●     Inglise keel

●     Inimeseõpetus

●     Kehaline kasvatus

●     Kirjandus

●     Kunst

●     Loodusõpetus

●     Majandusõpe

●     Matemaatika

●     Muusika

 

●     Tööõpetus

●     Vene keel

8.    klass

●     Ajalugu

●     Bioloogia

●     Eesti keel

●     Füüsika

●     Geograafia

●     Inglise keel

●     Keemia

●     Kehaline kasvatus

●     Kirjandus

●     Kunst

●     Majandusõpe

●     Matemaatika

●     Muusika

 

●     Tööõpetus

●     Vene keel

9.    klass

●     Ajalugu

●     Bioloogia

●     Eesti keel

●     Füüsika

●     Geograafia

●     Inglise keel

●     Keemia

●     Kehaline kasvatus

●     Kirjandus

●     Kunst

●     Majandusõpe

●     Matemaatika

●     Muusika

 

●     Tööõpetus

●     Vene keel

●     Ãœhiskonnaõpetus

●     Loovtöö

 

●     Ajalugu 7. klass

●     Bioloogia 7. klass

●     Eesti keel 7. klass

●     Geograafia 7. klass

●     Inglise keel 7. klass ja süvendatud õpe

●    Inimeseõpetus 7. klass

●     Kehaline kasvatus 7. klass

●     Kirjandus 7. klass

●     Kunst 7. klass

●     Loodusõpetus 7. klass

●     Majandusõpe 7. klass

●     Matemaatika 7. klass

●     Muusika 7. klass

●     Muusika süvaõpetus 7. klass

●     Tööõpetus 7. klass

●     Vene keel 7. klass

 

●     Ajalugu 8. klassis

●    Bioloogia 8. klassis

●     Eesti keel 8. klass

●     Füüsika 8. klass

●     Geograafia 8. klass

●     Inglise keel 8. klass ja süvendatud õpe

●    Keemia 8. klass

●     Kehaline kasvatus 8. klass

●     Kirjandus 8. klass

●     Kunst 8. klass

●    Majandusõpe 8. klass

●     Matemaatika

●    Muusika 8. klass

●     Muusika süvaõpetus 8. klass

●     Tööõpetus

●     Vene keel

 

●     Ajalugu 9. klass

●     Bioloogia 9. klass

●     Eesti keel 9. klass

●     Füüsika 9. klass

●     Geograafia 9. klass

●     Inglise keel 9. klass ja süvendatud õpe

●     Keemia 9. klass

●     Kehaline kasvatus 9. klass

●     Kirjandus 9. klass

●     Kunst 9. klass

●     Majandusõpe 9. klass

●     Matemaatika

●     Muusika 9. klass

●     Muusika süvaõpetus 9. klass

●     Tööõpetus

●     Vene keel

●     Ãœhiskonnaõpetus

●     Loovtöö

 

Gümnaasium

Keel ja kirjandus

Ainekava

  • Keel ja ühiskond
  • Praktiline eesti keel I-III

 

Valikkursused:

●       Meedia ja mõjutamine

●       Teksti keel ja stiil I-II

 

 

 

Võõrkeeled

Ainekava

A-võõrkeel

●       Inglise keel I-XII

Valikkursused:

B-võõrkeel

●       Vene keel I-VI

●       Saksa keel I-IX

●       Hispaania keel I-IX

 

Matemaatika

Ainekava

●       Kitsas matemaatika

●       Lai matemaatika

 

Valikkursused:

●       Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria

●       Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria

●       Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine

 

Loodusained

Ainekava

●       Bioloogia

 

 

 

 

 

●       Geograafia (loodusgeograafia)

 

 

 

 

 

 

 

 

●       Keemia

 

 

 

 

●       Füüsika
Valikkursused:

●       Arvutite kasutamine uurimistöös

 

 

Sotsiaalained

Ainekava

●       Ajalugu

●       Ãœhiskonnaõpetus

●       Inimeseõpetus

●       Geograafia (inimgeograafia)

Valikkursused:

●       Tallinna ajalugu

 

 

 

 

●       Psühholoogia

 


 

Kunstiained

Ainekava

●       Muusika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●       Kunst


 

Valikkursused:

●       Eesti kunst

 

Kehaline kasvatus

Ainekava

●       Kehaline kasvatus

 

Riigikaitse valikkursused

Ainekava

●       Riigikaitse

●       Praktiline õpe välilaagris

 

Muud valikkursused

Ainekava

●       Karjääriõpetus

●       Uurimistöö alused

●       Etikett ja avalik esinemine

 

 

Õppekava on täiendamisel

 

saurus cms