Kogumiku "JWG 120" esitlus

8. veebruaril toimus kooli raamatukogus kogumiku "JWG 120" esitlus (koostajad Ülle Uulma, Kaire Maalma, kaane kujundus Erin Tooma, küljendus ja trükk EVG Print Trükikoda, Ofset OÜ) . Kauaaegsetele töötajatele anti kätte ka staažimärgid. Kõik soovijad saavad kogumikku osta 10. veebruaril Estonia kontserdisaalis ning ka õhtul vilistlaspeol.

Kaia Riksoni fotod.


 

saurus cms