Privaatsusavaldus

Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu (edaspidi Vilistlaskogu) on vabatahtlik mittetulundusühing ja tegutseb kehtivate seaduste, määruste ja käesoleva põhikirja alusel Tallinna linnas.

Vilistlaskogu tegevus rajaneb kooli vilistlaskonna initsiatiivil ja toimub koostöös Jakob Westholmi Gümnaasiumiga.

Käesolevas dokumendis kirjeldame, kuidas Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu säilitab ja milleks kasutab Teie isikuandmeid.

1. Millistel eesmärkidel me küsime Teie isikuandmeid?

Isikuandmeid kasutame Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu põhikirjalike eesmärkide täitmiseks – osutada koolile oma võimaluste piires kaasabi koolielu ja sündmuste korraldamisel, koondada kooli ümber vilistlaskonda ja arendada nendevahelist koostööd, pidada ühendust välismaal elava vilistlaskonnaga, kooli ajaloo ja isiklike mälestuste kogumiseks. Tänu Teie kontaktidele saame edastada olulisi vilistlasi puudutavaid teateid ja üleskutseid.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Küsime Teilt nime, aadressi, e-posti aadressi, sidevahendite numbrit ja lõpetamise aastat. Suurem andmete kogumine ja uuendamine toimub regulaarselt iga 5 aasta tagant toimuva Jakob Westholmi Gümnaasiumi sünnipäevale pühendatud vilistlaspeo raames. Vahepealsel perioodil on võimalik oma andmeid lisada ja muutustest teavitada kontakteerudes Vilistlaskogu juhatusega.

3. Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

Säilitame Teie andmeid tähtajatult.

4. Kellele edastame Teie isikuandmeid?

Me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

5. Kuidas me kaitseme Teie isikuandmeid?

Kasutame Teie andmete kaitsmiseks kõiki vajalikke organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, eesmärgiga välistada nendele volitamata isikute juurdepääs.

6. Kuidas Te saate oma isikuandmed kustutada?

Isikuandmed kustutame teie kirjaliku avalduse põhjal.

7. Kellel on juurdepääs Teie andmetele?

Teie isikuandmetele pääsevad ligi vaid Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse liikmed.

8. Meie kontakt

Küsimuste tekkimisel palun pöörduge meie poole e-posti teel vilistlaskogu@westholm.ee

Teie Jakob Westholmi Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatus

saurus cms