Kooli õppekorraldus peale 18. maid 2020

Head lapsevanemad,

 

Tallinna koolides sh Jakob Westholmi Gümnaasiumis jätkub alates 18. maist kuni õppeaasta lõpuni distantsõpe e-kanalite kaudu nagu seni.

 

Lõpuklasside õpilastele toimuvad, kokkuleppel õpetajate ja õpilastega, riigieksami konsultatsioonid kuni 5 liikmelistes rühmades, eritunniplaani alusel.

 

Õpilastega, kes vajavad õppeainetes lisatuge, toimuvad kohtumised õpetajatega 1:1 põhimõttel, millest antakse konkreetsetele õpilastele/peredele teada kooli ametlike suhtluskanalite kaudu (eKool või e-mail) ajavahemikus 18.-22. mai 2020. a.

 


 

saurus cms