JWG sünnipäeval tähistasid kooli riigikaitse õpilased ka kindral Laidoneri 137. sünniaastapäeva

  

12.02.2021 Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi juures Viimsi mõisapargis olid kogunenud kindral Laidoneri 137. sünniaastapäeva tähistama Kindral Laidoneri Seltsi, Eesti Sõjamuuseumi-Kindral Laidoneri Muuseumi, Viimsi Vallavalitsuse, KL Harju maleva Rävala malevkonna, Eesti Eruohvitseride Kogu, Eesti Reservohvitseride Kogu, Jakob Westholmi Gümnaasiumi, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu, Viimsi Naiskodukaitse ja Viimsi kodutütarde esindajad. Päevakohase kõne pidas suursaadik Trivimi Velliste. Pärjad asetati Kindral Laidoneri Seltsi, Viimsi Vallavalitsuse, Eesti Sõjamuuseumi ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu poolt (sekundeeris Jakob Westholmi Gümnaasiumi riigikaitse suuna õppursõdur), küünlad süüdati kõigi kohalolnud organisatsioonide poolt samuti ka Jakob Westholmi Gümnaasiumi esindaja poolt.

Tiit Põder

saurus cms