Kooli õppekorraldus alates 11.03.2021.

Hea koolipere.

Vabariigi Valitsuse otsusega ei tohi alates 11. märtsist COVID-19 leviku tõkestamiseks õpilased koolihoonetes viibida. Kõik kooliastmed, sh algklassid on distantsõppel, välja arvatud erivajadusega õpilased. Selline kord on kehtestatud esialgu 11. aprillini.

Huviharidust ja -tegevust ei toimu.

Meie kooli õppetöö korraldamise põhimõtted COVID-19 leviku tingimustes leiate siit. Distantsõppe rakendamise aluseks on Vabariigi Valitsuse korraldus (RT III, 05.03.2021, 2) “COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud”, mis on avaldatud Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi Teatajas.

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks ja õppetöö paremaks korraldamiseks kontakteeruge kooli HEV koordinaatoriga: Marge Ensling, e-mail: marge.ensling@westholm.ee; töötelefon 662 0105.

Kuni märtsi lõpuni on võimalik pöörduda ka koolipsühholoogi poole: Annika Tooma, e-mail: psyhholoog@westholm.ee

Mures last, noort ja lapsevanemat saab aidata: Harno Rajaleidjate e-nõustamine esmaspäevast reedeni kell 10-14. Lähem info Rajaleidja veebilehel https://rajaleidja.ee/

Peaasi.ee pakub noortele vanuses 16-26 vaimse tervise teemal nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena.

Lasteabi telefon 116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7, nõu saab küsida ka veebivestluse kaudu.

 

Toitlustamine

1.- 12. klasside õpilastele jagatakse kord nädalas toidupakid. Toidupaki soovijatel palume teavitada klassijuhatajat esmaspäeval hiljemalt kell 9.00.

Toidupakkide jagamine distantsõppe perioodil toimub:

LUISE TN 38: KEVADE TN 8:
Kolmapäeval kell 11.00-14.00 (1.-4. ja 5.a, 5.d klass) Kolmapäeval kell 11.00-15.00 (5.b, 5.c ja 6.- 8.klass)
Neljapäeval kell 11.00- 15.00 (9.-12. klass)
Jagamine toimub läbi garderoobide akende. Kaasa palun võtta õpilaspilet. Jagamine toimub Kevade majast kangialuse sööklaukse kaudu.
Kaasa palun võtta õpilaspilet.

NB! Toidupakile järgi tulles on kohustus kanda maski ja hoida 2+2 distantsi.

 

Kui teie pere on olukorras, kus tööpäeviti kell 8.00-12.00 pole last kellegi hoolde jätta ning lapsel pole võimalik üksinda kodus olla, siis palun teavitage sellest klassijuhatajat (soovitatavalt 1-2 tööpäeva ette, et saaksime teha vastavad töökorralduslikud muudatused).

Palume arvestada sellega, et pikapäevarühmas ei ole õpilased koos oma õpetajaga ja ei toimu traditsioonilisi õppetunde. Palume laps kooli suunata vaid hädavajadusel, kui pole võimalik leida muud lahendust.

 

IT info

Põhjendatud vajaduse korral laenutab kool õpilastele distantsõppeks välja sülearvuti. Palume vastava sooviga pöörduda klassijuhataja poole.

 

Õpikute ja õppematerjalide laenutamine raamatukogust:

Kui õpilastel on jäänud veel laenutamata õpikuid vm õppematerjale, siis palume kontakteeruda:

- Urve Krivel (raamatukogujuhataja, Kevade 8) e-mail: urve.krivel@westholm.ee

- Janne Kütt (Luise 38) e-mail: janne.kytt@westholm.ee raamatukogu ning temaga kokku leppida õpikute kättesaamine.

 

Kantselei

Seoses 15.-21.03.2021. a. remonttöödega Kevade 8 koolihoones on kantselei suletud. Palume jätta dokumendid postkasti või saata digitaalselt (kantselei@westholm.ee). Info ja muud küsimused e-maili teel: kantselei@westholm.ee või tel. 662 2225

Puudumised ja õppetöös osalemine 

Kui õpilane on haigestunud või ei saa muul põhjusel õppetöös osaleda, paneb vanem eKooli koolipäeva hommikul puudumistõendi. Nii saab klassijuhataja märkida puudumise põhjendatuks.


   

saurus cms