EIS keskkonnas proovikatsete info

Eesti keele test avaneb kell 16.00 ja sooritame testi ilma verifitseerimiseta. 

Testi lahendamiseks on aega 30 minutit. (Test sulgub hiljemalt 16.45)

Matemaatika testiosa avaneb kell 16.45 ja võimalusel lisame sinna verifitseerimise. 

Matemaatika testiosa lahendamiseks aega 30 minutit. (Test sulgub hiljemalt 17.30)

 

 
saurus cms